ตัวชี้วัดที่ 025: ร้อยละการให้การดูแลตามแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance Care Planning) ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

61.05

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 55.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 61.05

จำนวนที่ผ่าน

8 66.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 33.33%

(ข้อมูลจาก HDC : 24 มกราคม 2567 12:12)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 55.00)FilesLast update
เขตฯ 0112,79126,56348.1548.152023-08-30 00:12:11
เขตฯ 0211,94016,64771.7271.722023-08-30 00:12:15
เขตฯ 035,1339,65753.1553.152023-08-30 00:12:13
เขตฯ 045,15612,70840.5740.572023-08-29 00:12:03
เขตฯ 059,92315,37564.5464.542023-08-30 00:12:16
เขตฯ 0610,19516,93260.2160.212023-08-29 00:12:06
เขตฯ 0715,94122,78369.9769.972023-08-30 00:12:09
เขตฯ 0821,11629,52171.5371.532023-08-30 00:12:08
เขตฯ 0914,40125,48656.5156.512023-08-30 00:12:07
เขตฯ 1015,61324,53363.6463.642023-08-30 00:12:07
เขตฯ 1110,79316,55365.2065.202023-08-30 00:12:18
เขตฯ 125,48110,08554.3554.352023-08-30 00:12:20
เขตฯ 13---
 138,483226,84361.05   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกในกลุ่มโรคที่กำหนด ที่ได้รับการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Z51.5) และ ได้รับการจัดทำ Advance Care Planning ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลการวินิจฉัยโรคของโรงพยาบาล ตาม ICD 10 รหัส Z71.8 เฉพาะรายใหม่ของปีงบประมาณ ไม่นับรายครั้ง/ซ้ำ (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกในกลุ่มโรคที่กำหนด ที่ได้รับการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Z51.5) ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลการวินิจฉัยโรคของโรงพยาบาล ตาม ICD 10 ที่กำหนดตาม service plan ที่เกี่ยวข้อง คือ ICD-10 C00-C96, D37-D48, I60-I69, F03, N18.5, J44, I50, K72, K70.4, K71.7, B20-B24(ยกเว้น B23.0, B23.1), R54 และผู้ป่วยอายุ 0-14 ปี (ที่วินิจฉัย Z515 ร่วมด้วย) เฉพาะรายใหม่ของปีงบประมาณ ไม่นับรายครั้ง/ซ้ำ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 55
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log