ตัวชี้วัดที่ 023: อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด

Map

ร้อยละ

-3.77

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- <= 0.00 - <= 0.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ -3.77

จำนวนที่ผ่าน

1 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (<= 0.00)Q4 (<= 0.00)FilesLast update
ภาพรวมโรงพยาบาล ระดับ A, S, M13936-3.771.93-3.772023-10-12 10:39:07
 3936-3.77    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด รอบปีปฏิทิน 64 ()

B = อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด รอบปีปัจจุบัน ()

สูตรคำนวณ B-A
เกณฑ์เป้าหมาย <= อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดไม่เพิ่มขึ้นจากปีปฏิทิน 64
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-10-12 10:39:07
Update: นนทบุรี

by พิชญา

log