ตัวชี้วัดที่ 021.2: อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 90.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 90.00)FilesLast update
เขตฯ 010031.782023-03-15 15:57:28
เขตฯ 020035.042023-03-15 15:59:53
เขตฯ 030032.172023-03-15 15:59:40
เขตฯ 040029.602023-03-15 15:46:56
เขตฯ 050030.832023-03-15 16:01:50
เขตฯ 060039.472023-03-15 15:47:09
เขตฯ 070041.282023-03-15 15:53:46
เขตฯ 080030.152023-03-15 16:03:51
เขตฯ 090033.492023-03-15 15:50:14
เขตฯ 100033.492023-03-15 15:54:12
เขตฯ 110034.852023-03-15 16:02:44
เขตฯ 120029.412023-03-15 16:03:31
เขตฯ 130048.512023-03-15 16:04:15
 00    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำที่ค้นพบและขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 - 30 กันยายน พ.ศ. 2566) (คน)

B = จำนวนคาดประมาณผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 - 30 กันยายน พ.ศ. 2566) คิดจากอัตรา 143 ต่อประชากรแสนคน* (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 90
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-03-15 16:04:15
Update: กรุงเทพมหานคร

by กิตติยาพร

2023-03-15 16:03:51
Update: บึงกาฬ

by กิตติยาพร

2023-03-15 16:03:31
Update: นราธิวาส

by กิตติยาพร

2023-03-15 16:03:26
Update: ยะลา

by กิตติยาพร

2023-03-15 16:03:12
Update: ปัตตานี

by กิตติยาพร

log