ตัวชี้วัดที่ 021.2: อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ

Map

ร้อยละ

81.72

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 90.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 81.72

จำนวนที่ผ่าน

3 23.08%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

10 76.92%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 90.00)FilesLast update
เขตฯ 016,4168,40176.3776.372023-10-06 15:44:50
เขตฯ 023,9515,05478.1878.182023-10-06 15:45:57
เขตฯ 033,0714,17873.5073.502023-10-06 15:45:50
เขตฯ 045,5507,75371.5971.592023-10-06 15:38:02
เขตฯ 055,8317,62876.4476.442023-10-06 15:47:03
เขตฯ 068,1718,92191.5991.592023-10-06 15:38:11
เขตฯ 077,3117,165102.04102.042023-10-06 15:42:39
เขตฯ 085,5877,88770.8470.842023-10-06 15:48:57
เขตฯ 097,3289,59976.3476.342023-10-06 15:40:53
เขตฯ 105,2916,56080.6680.662023-10-06 15:43:11
เขตฯ 115,2496,42481.7181.712023-10-06 15:47:57
เขตฯ 124,8467,15167.7767.772023-10-06 15:48:43
เขตฯ 138,7257,905110.37110.372023-10-06 15:49:13
 77,32794,62681.72   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำที่ค้นพบและขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 - 30 กันยายน พ.ศ. 2566) (คน)

B = จำนวนคาดประมาณผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 - 30 กันยายน พ.ศ. 2566) คิดจากอัตรา 143 ต่อประชากรแสนคน* (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 90
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-10-06 15:49:13
Update: กรุงเทพมหานคร

by กิตติยาพร

2023-10-06 15:48:57
Update: บึงกาฬ

by กิตติยาพร

2023-10-06 15:48:43
Update: นราธิวาส

by กิตติยาพร

2023-10-06 15:48:38
Update: ยะลา

by กิตติยาพร

2023-10-06 15:48:33
Update: ปัตตานี

by กิตติยาพร

log