ตัวชี้วัดที่ 021.1: อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ เขตฯ 02

Map

ร้อยละ

75.7

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 88.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 02

ร้อยละ 75.7

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

5 100%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (>= 88.00)FilesLast update
อุตรดิตถ์649071.1171.112023-10-06 14:58:12
ตาก9412177.6977.692023-10-06 15:00:51
สุโขทัย7910178.2278.222023-10-06 15:01:10
พิษณุโลก13516382.8282.822023-10-06 15:01:24
เพชรบูรณ์11717168.4268.422023-10-06 15:01:53
 48964675.70   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565) โดยมีผลการรักษาหาย (Cured) รวมกับรักษาครบ (Completed) โดยครบรอบรายงานผลการรักษา ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565) (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 88
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-11-30 15:50:20
Update: นราธิวาส

by กิตติยาพร

2023-10-06 15:32:03
Update: ขอนแก่น

by กิตติยาพร

2023-10-06 15:31:32
Update: ตราด

by กิตติยาพร

2023-10-06 15:31:00
Update: พระนครศรีอยุธยา

by กิตติยาพร

2023-10-06 15:14:55
Update: บึงกาฬ

by กิตติยาพร

log