ตัวชี้วัดที่ 019: ร้อยละของชุมชนมีการดำเนินการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมกับประชาชน

Map

ร้อยละ

45.04

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 45.00 >= 50.00 >= 75.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 45.04

จำนวนที่ผ่าน

4 33.33%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

8 66.67%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 45.00)Q3 (>= 50.00)Q4 (>= 75.00)FilesLast update
เขตฯ 018,2023,22739.3439.342023-04-18 13:49:33
เขตฯ 024,5062,40453.3553.352023-04-18 13:51:25
เขตฯ 034,4331,70738.5138.512023-04-18 13:53:25
เขตฯ 045,6621,87733.1533.152023-04-18 13:57:10
เขตฯ 055,5822,79049.9849.982023-04-18 13:59:24
เขตฯ 064,8501,98640.9540.952023-04-18 14:11:15
เขตฯ 078,3094,21050.6750.672023-04-18 14:12:31
เขตฯ 087,4543,83651.4651.462023-04-18 14:15:54
เขตฯ 0910,0533,86738.4738.472023-04-18 14:23:03
เขตฯ 107,3554,66863.4763.472023-04-18 14:25:54
เขตฯ 114,3631,70239.0139.012023-04-18 14:33:13
เขตฯ 124,3171,54535.7935.792023-04-18 14:30:18
เขตฯ 13---
 75,08633,81945.04     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = ชุมชนที่มีการดำเนินงานจัดการสุขภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด (ระดับพัฒนาขึ้นไป) (แห่ง)

B = ชุมชนเป้าหมายทั้งหมด (75,086 แห่ง) (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >=
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-04-18 14:33:13
Update: ระนอง

by ธานี

2023-04-18 14:30:18
Update: สตูล

by ธานี

2023-04-18 14:30:06
Update: สงขลา

by ธานี

2023-04-18 14:29:49
Update: ยะลา

by ธานี

2023-04-18 14:29:21
Update: พัทลุง

by ธานี

log