ตัวชี้วัดที่ 020: อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

2.18

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - <= 2.40
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 2.18

จำนวนที่ผ่าน

8 66.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 33.33%

(ข้อมูลจาก HDC : 30 มกราคม 2561 12:22)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (<= 2.40)FilesLast update
เขตฯ 01183,6005,8853.213.212020-02-24 10:47:11
เขตฯ 02164,8623,8272.322.322020-02-24 10:47:11
เขตฯ 03127,8852,4731.931.932020-02-24 10:47:11
เขตฯ 04203,9614,1332.032.032020-02-24 10:47:11
เขตฯ 05275,4445,4441.981.982020-02-24 10:47:11
เขตฯ 06327,7176,1991.891.892020-02-24 10:47:11
เขตฯ 07156,9644,5632.912.912020-02-24 10:47:11
เขตฯ 08194,7685,3332.742.742020-02-24 10:47:11
เขตฯ 09224,1723,6651.631.632020-02-24 10:47:11
เขตฯ 10137,8604,0152.912.912020-02-24 10:47:11
เขตฯ 11224,2694,0011.781.782020-02-24 10:47:11
เขตฯ 12294,9065,2761.791.792020-02-24 10:47:11
เขตฯ 13---
 2,516,40854,8142.18   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ ที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ และขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ (คน)

B = จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเบาหวานในปีงบประมาณที่ผ่านมา (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย <= อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ไม่เกินร้อยละ 2.40
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log