ตัวชี้วัดที่ 002: อัตราส่วนการตายมารดาไทย

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

อัตราต่อแสนประชากร

10.41

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 20.00 <= 20.00 <= 20.00 <= 20.00
Chart

ผลงานรวม

อัตราต่อแสนประชากร 10.41

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 20.00)Q2 (<= 20.00)Q3 (<= 20.00)Q4 (<= 20.00)FilesLast update
เขตฯ 01645,94313.0615.6912.5814.6113.062020-02-24 10:54:21
เขตฯ 02128,8123.4712.686.864.673.472020-02-24 10:54:21
เขตฯ 03221,9159.130.000.006.169.132020-02-24 10:54:21
เขตฯ 04647,30512.6815.938.6111.4912.682020-02-24 10:54:21
เขตฯ 05549,45810.117.6212.258.2810.112020-02-24 10:54:21
เขตฯ 06674,6908.030.005.407.308.032020-02-24 10:54:21
เขตฯ 07539,82212.569.2610.0613.6312.562020-02-24 10:54:21
เขตฯ 08548,59110.290.008.245.6110.292020-02-24 10:54:21
เขตฯ 09056,5570.000.000.000.000.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 10238,7725.160.000.003.515.162020-02-24 10:54:21
เขตฯ 111050,48919.8138.2132.0421.3619.812020-02-24 10:54:21
เขตฯ 121164,42217.070.0012.9512.5917.072020-02-24 10:54:21
เขตฯ 13---
 59566,77610.41      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนมารดาตายระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด 42 วันหลังคลอด ทุกสาเหตุยกเว้นอุบัติเหตุในช่วงเวลาที่กำหนด (คน)

B = จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ไม่เกิน 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:21
Update: สมุทรปราการ

by ADMIN

2020-02-24 10:54:21
Update: บึงกาฬ

by ADMIN

2020-02-24 10:54:21
Update: นราธิวาส

by ADMIN

2020-02-24 10:54:21
Update: ยะลา

by ADMIN

2020-02-24 10:54:21
Update: ปัตตานี

by ADMIN

log