ตัวชี้วัดที่ 017: จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562

Map

จำนวน

3702

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 3100.00 >= 3300.00 >= 3500.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 3702

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 100%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 3100.00)Q3 (>= 3300.00)Q4 (>= 3500.00)FilesLast update
เขตฯ 01392392.00386.00387.00392.002023-09-20 15:49:23
เขตฯ 02196196.00191.00193.00196.002023-09-20 15:51:07
เขตฯ 03200200.00192.00193.00200.002023-09-20 15:50:55
เขตฯ 04277277.00241.00221.00277.002023-09-20 15:40:40
เขตฯ 05254254.00252.00241.00254.002023-09-20 15:58:21
เขตฯ 06329329.00292.00301.00329.002023-09-20 15:40:55
เขตฯ 07322322.00289.00288.00322.002023-09-20 15:44:33
เขตฯ 08470470.00384.00375.00470.002023-09-20 15:55:50
เขตฯ 09455455.00423.00440.00455.002023-09-20 15:42:26
เขตฯ 10244244.00234.00242.00244.002023-09-20 15:47:16
เขตฯ 11226226.00198.00218.00226.002023-09-20 15:54:19
เขตฯ 12337337.00325.00327.00337.002023-09-20 15:55:36
เขตฯ 13--
 3,7023702.00     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (ทีม)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 3,500 ทีม
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-09-20 15:58:21
Update: กาญจนบุรี

by จารุณี

2023-09-20 15:55:50
Update: บึงกาฬ

by จารุณี

2023-09-20 15:55:36
Update: นราธิวาส

by จารุณี

2023-09-20 15:55:26
Update: ยะลา

by จารุณี

2023-09-20 15:55:14
Update: ปัตตานี

by จารุณี

log