ตัวชี้วัดที่ 016: ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge (ระดับมาตรฐานขึ้นไป)

Map

ร้อยละ

46.56

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 10.00 >= 25.00 >= 30.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 46.56

จำนวนที่ผ่าน

13 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 10.00)Q3 (>= 25.00)Q4 (>= 30.00)FilesLast update
เขตฯ 014910745.795.6126.1745.792023-09-21 14:16:56
เขตฯ 02214942.866.126.1242.862023-09-21 14:18:38
เขตฯ 03355662.5017.8641.0762.502023-10-13 22:04:55
เขตฯ 04377946.845.065.0646.842023-09-21 14:09:40
เขตฯ 05386955.077.2549.2855.072023-09-21 14:20:24
เขตฯ 06377946.848.8622.7846.842023-09-21 14:09:56
เขตฯ 07298135.806.1728.4035.802023-09-21 14:14:00
เขตฯ 08489252.1714.1322.8352.172023-09-21 14:23:39
เขตฯ 09489152.755.4945.0552.752023-09-21 14:11:55
เขตฯ 10397452.706.7616.2252.702023-09-21 14:15:11
เขตฯ 11268630.2315.1215.1230.232023-09-21 14:21:42
เขตฯ 12358342.1722.8915.6642.172023-09-21 14:23:26
เขตฯ 1351435.7114.2914.2935.712023-09-21 14:23:50
 44796046.56     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN Hospital Challenge ผ่านเกณฑ์ระดับมาตรฐานขึ้นไป (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge ระดับมาตรฐานขึ้นไป ร้อยละ 30
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-10-13 22:04:55
Update: นครสวรรค์

by นางจันท์จิรา

2023-09-21 14:23:50
Update: กรุงเทพมหานคร

by นางจันท์จิรา

2023-09-21 14:23:39
Update: บึงกาฬ

by นางจันท์จิรา

2023-09-21 14:23:26
Update: นราธิวาส

by นางจันท์จิรา

2023-09-21 14:23:13
Update: ยะลา

by นางจันท์จิรา

log