ตัวชี้วัดที่ 016: ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge (ระดับมาตรฐานขึ้นไป)

Map

ร้อยละ

10.1

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 10.00 >= 25.00 >= 30.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 10.1

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 10.00)Q3 (>= 25.00)Q4 (>= 30.00)FilesLast update
เขตฯ 0161075.615.612023-04-03 14:32:31
เขตฯ 023496.126.122023-04-03 14:32:53
เขตฯ 03105617.8617.862023-04-03 14:32:50
เขตฯ 044795.065.062023-04-03 14:43:50
เขตฯ 055697.257.252023-04-03 14:33:14
เขตฯ 067798.868.862023-04-03 14:31:00
เขตฯ 075816.176.172023-04-03 14:31:52
เขตฯ 08139214.1314.132023-04-03 14:33:52
เขตฯ 095915.495.492023-04-03 14:31:19
เขตฯ 105746.766.762023-04-03 14:32:03
เขตฯ 11138615.1215.122023-04-03 14:33:32
เขตฯ 12198322.8922.892023-04-03 14:33:49
เขตฯ 1321414.2914.292023-04-03 14:33:55
 9796010.10     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN Hospital Challenge ผ่านเกณฑ์ระดับมาตรฐานขึ้นไป (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge ระดับมาตรฐานขึ้นไป ร้อยละ 30
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-04-03 14:43:50
Update: นนทบุรี

by นางจันท์จิรา

2023-04-03 14:33:55
Update: กรุงเทพมหานคร

by นางจันท์จิรา

2023-04-03 14:33:52
Update: บึงกาฬ

by นางจันท์จิรา

2023-04-03 14:33:49
Update: นราธิวาส

by นางจันท์จิรา

2023-04-03 14:33:47
Update: ยะลา

by นางจันท์จิรา

log