ตัวชี้วัดที่ 020.1: อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: I60-I69)

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

8.13

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 7.00 <= 7.00 <= 7.00 <= 7.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 8.13

จำนวนที่ผ่าน

6 50%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

6 50%

(ข้อมูลจาก HDC : 30 มีนาคม 2566 09:06)
View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 7.00)Q2 (<= 7.00)Q3 (<= 7.00)Q4 (<= 7.00)FilesLast update
เขตฯ 014566,6796.836.836.836.836.832023-03-30 09:06:40
เขตฯ 024724,45510.5910.7610.5910.5910.592023-03-30 09:06:46
เขตฯ 035194,72310.9910.5810.9910.9910.992023-03-30 09:06:45
เขตฯ 049406,64414.1514.9214.1514.1514.152023-03-30 09:06:19
เขตฯ 057777,12310.9111.0210.9110.9110.912023-03-30 09:06:52
เขตฯ 068287,12611.6211.9611.6211.6211.622023-03-30 09:06:20
เขตฯ 072827,2633.883.933.883.883.882023-03-30 09:06:32
เขตฯ 083046,6044.605.044.604.604.602023-03-30 09:07:02
เขตฯ 0967810,6096.397.296.396.396.392023-03-30 09:06:25
เขตฯ 103365,1766.496.406.496.496.492023-03-30 09:06:34
เขตฯ 115126,4477.948.887.947.947.942023-03-30 09:06:57
เขตฯ 123987,1615.565.825.565.565.562023-03-30 09:07:01
เขตฯ 13---
 6,50280,0108.13      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งของการจำหน่ายสถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: I60 – I69) จากทุกหอผู้ป่วย (ครั้ง)

B = จำนวนครั้งของการจำหน่ายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน (Stroke: I60 – I69) (ครั้ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย <= น้อยกว่าร้อยละ 7
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log