ตัวชี้วัดที่ 020.1: อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: I60-I69)

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

7.58

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 7.00 <= 7.00 <= 7.00 <= 7.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 7.58

จำนวนที่ผ่าน

6 50%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

6 50%

(ข้อมูลจาก HDC : 24 มกราคม 2567 12:10)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 7.00)Q2 (<= 7.00)Q3 (<= 7.00)Q4 (<= 7.00)FilesLast update
เขตฯ 0187913,8726.346.756.726.376.342023-08-30 00:10:11
เขตฯ 028518,5689.9310.7210.6010.139.932023-08-30 00:10:14
เขตฯ 039739,66510.0710.6110.8710.2610.072023-08-30 00:10:14
เขตฯ 041,74313,35513.0514.9214.0113.2513.052023-08-29 00:10:03
เขตฯ 051,43914,6999.7910.9510.6710.019.792023-08-30 00:10:16
เขตฯ 061,70215,29311.1312.0811.9311.1611.132023-08-30 00:10:05
เขตฯ 0755414,6153.793.903.943.803.792023-08-30 00:10:10
เขตฯ 0857013,4254.255.104.654.384.252023-08-30 00:10:11
เขตฯ 091,29622,0145.897.306.396.085.892023-08-30 00:10:08
เขตฯ 1068911,2796.116.426.426.166.112023-08-30 00:10:08
เขตฯ 111,00313,0327.708.837.977.757.702023-08-30 00:10:19
เขตฯ 1274214,3415.175.845.485.325.172023-08-30 00:10:20
เขตฯ 13---
 12,441164,1587.58      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งของการจำหน่ายสถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: I60 – I69) จากทุกหอผู้ป่วย (ครั้ง)

B = จำนวนครั้งของการจำหน่ายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน (Stroke: I60 – I69) (ครั้ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย <= น้อยกว่าร้อยละ 7
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log