ตัวชี้วัดที่ 015: ร้อยละสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด

Map

ร้อยละ

54.24

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 10.00 >= 20.00 >= 30.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 54.24

จำนวนที่ผ่าน

10 76.92%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

3 23.08%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 10.00)Q3 (>= 20.00)Q4 (>= 30.00)FilesLast update
เขตฯ 011,4773,30444.703.0112.7244.702023-10-03 14:27:59
เขตฯ 021,1711,47579.391.0230.0779.392023-10-03 14:30:43
เขตฯ 037651,35356.5413.8970.4056.542023-10-12 13:22:30
เขตฯ 047872,41832.552.5112.9832.552023-10-03 14:16:17
เขตฯ 0546385953.9037.0654.1053.902023-10-03 14:33:18
เขตฯ 061,0102,79836.104.2915.8636.102023-10-03 14:16:40
เขตฯ 074041,64524.5638.7327.1924.562023-10-03 14:23:07
เขตฯ 081,1921,65771.940.4138.6271.942023-10-03 14:39:46
เขตฯ 098411,85245.413.736.8845.412023-10-03 14:19:06
เขตฯ 103211,52521.057.7413.2321.052023-10-03 14:24:41
เขตฯ 111481,8508.001.719.898.002023-10-03 14:37:36
เขตฯ 124631,33934.582.6917.6434.582023-10-03 14:39:30
เขตฯ 135,5284,786115.500.600.30115.502023-10-03 14:40:02
 14,57026,86154.24     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด (แห่ง)

B = จำนวนสถานที่จำหน่ายอาหารที่ร่วมพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 30
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-10-12 13:22:30
Update: นครสวรรค์

by ลลนา

2023-10-03 14:40:02
Update: กรุงเทพมหานคร

by ลลนา

2023-10-03 14:39:46
Update: บึงกาฬ

by ลลนา

2023-10-03 14:39:30
Update: นราธิวาส

by ลลนา

2023-10-03 14:39:13
Update: ยะลา

by ลลนา

log