ตัวชี้วัดที่ 015: ร้อยละสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด

Map

ร้อยละ

5.14

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 10.00 >= 20.00 >= 30.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 5.14

จำนวนที่ผ่าน

2 15.38%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

11 84.62%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 10.00)Q3 (>= 20.00)Q4 (>= 30.00)FilesLast update
เขตฯ 01371,2283.013.012023-04-07 09:32:44
เขตฯ 0254921.021.022023-04-07 09:49:03
เขตฯ 033525213.8913.892023-04-07 09:48:19
เขตฯ 04207982.512.512023-04-07 08:56:18
เขตฯ 0510628637.0637.062023-04-11 12:57:37
เขตฯ 061513,5174.294.292023-04-07 09:27:18
เขตฯ 0720853738.7338.732023-04-07 13:48:12
เขตฯ 0871,7010.410.412023-04-07 13:30:55
เขตฯ 09236163.733.732023-04-07 09:41:12
เขตฯ 10121557.747.742023-04-07 13:27:41
เขตฯ 11169361.711.712023-04-07 13:40:02
เขตฯ 12124462.692.692023-04-07 13:46:03
เขตฯ 1391,4990.600.602023-04-07 13:21:51
 64112,4635.14     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด (แห่ง)

B = จำนวนสถานที่จำหน่ายอาหารที่ร่วมพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 30
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-04-11 12:57:37
Update: ประจวบคีรีขันธ์

by ลลนา

2023-04-11 12:56:49
Update: เพชรบุรี

by ลลนา

2023-04-11 12:55:42
Update: สมุทรสงคราม

by ลลนา

2023-04-11 12:54:45
Update: สมุทรสาคร

by ลลนา

2023-04-11 12:53:45
Update: นครปฐม

by ลลนา

log