ตัวชี้วัดที่ 014: ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับการอนุญาต

Map

ร้อยละ

40.23

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 10.00 >= 25.00 >= 50.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 40.23

จำนวนที่ผ่าน

12 92.31%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 7.69%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 10.00)Q3 (>= 25.00)Q4 (>= 50.00)FilesLast update
เขตฯ 01415278.8578.852023-03-28 09:48:24
เขตฯ 02135225.0025.002023-03-28 09:49:19
เขตฯ 03182864.2964.292023-03-28 09:49:44
เขตฯ 04134429.5529.552023-03-28 09:50:06
เขตฯ 05345265.3865.382023-03-30 16:17:00
เขตฯ 06112445.8345.832023-03-28 09:50:41
เขตฯ 0792733.3333.332023-03-30 16:19:37
เขตฯ 08174240.4840.482023-03-28 09:51:18
เขตฯ 0983026.6726.672023-04-03 14:49:01
เขตฯ 101515100.00100.002023-03-28 09:51:48
เขตฯ 11234551.1151.112023-04-04 11:10:28
เขตฯ 12517964.5664.562023-03-28 09:52:28
เขตฯ 136830822.0822.082023-04-04 11:10:35
 32179840.23     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับการอนุญาต (ผลิตภัณฑ์)

B = จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการส่งเสริม (ผลิตภัณฑ์)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 50 ของจำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ได้รับการส่งเสริมและอนุญาต จากจำนวนผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการส่งเสริม / เขตสุขภาพ
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-04-04 11:10:35
Update: กรุงเทพมหานคร

by อุดมลักษณ์

2023-04-04 11:10:28
Update: สุราษฎร์ธานี

by อุดมลักษณ์

2023-04-03 14:49:01
Update: นครราชสีมา

by อุดมลักษณ์

2023-03-30 16:19:37
Update: ขอนแก่น

by อุดมลักษณ์

2023-03-30 16:17:00
Update: ราชบุรี

by อุดมลักษณ์

log