ตัวชี้วัดที่ 014: ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับการอนุญาต

Map

ร้อยละ

89.29

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 10.00 >= 25.00 >= 50.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 89.29

จำนวนที่ผ่าน

13 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 10.00)Q3 (>= 25.00)Q4 (>= 50.00)FilesLast update
เขตฯ 01216216100.0078.85100.00100.002023-10-04 11:15:06
เขตฯ 02445481.4825.0061.1181.482023-10-16 11:07:31
เขตฯ 035757100.0064.29100.00100.002023-10-04 11:15:33
เขตฯ 044949100.0029.5569.39100.002023-10-04 11:15:49
เขตฯ 05515298.0865.3896.1598.082023-10-04 11:16:04
เขตฯ 06586195.0845.8386.8995.082023-10-04 11:16:16
เขตฯ 07798691.8633.3380.2391.862023-10-16 11:07:59
เขตฯ 088080100.0040.4878.75100.002023-10-04 11:16:57
เขตฯ 09424495.4526.6793.1895.452023-10-04 11:17:11
เขตฯ 107171100.00100.00100.00100.002023-10-04 11:18:10
เขตฯ 116969100.0051.1172.46100.002023-10-04 11:18:22
เขตฯ 12142142100.0064.5679.58100.002023-10-16 11:08:17
เขตฯ 1319330862.6622.0853.9062.662023-10-04 11:18:47
 1,1511,28989.29     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับการอนุญาต (ผลิตภัณฑ์)

B = จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการส่งเสริม (ผลิตภัณฑ์)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 50 ของจำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ได้รับการส่งเสริมและอนุญาต จากจำนวนผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการส่งเสริม / เขตสุขภาพ
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-10-16 11:08:17
Update: สงขลา

by อุดมลักษณ์

2023-10-16 11:07:59
Update: ขอนแก่น

by อุดมลักษณ์

2023-10-16 11:07:31
Update: พิษณุโลก

by อุดมลักษณ์

2023-10-04 11:18:47
Update: กรุงเทพมหานคร

by อุดมลักษณ์

2023-10-04 11:18:22
Update: สุราษฎร์ธานี

by อุดมลักษณ์

log