ตัวชี้วัดที่ 012.2: ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

88.04

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 60.00 >= 60.00 >= 80.00 >= 93.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 88.04

จำนวนที่ผ่าน

10 83.33%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 16.67%

(ข้อมูลจาก HDC : 30 มีนาคม 2566 09:06)
View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 60.00)Q2 (>= 60.00)Q3 (>= 80.00)Q4 (>= 93.00)FilesLast update
เขตฯ 0196,405105,51391.3791.9291.3791.3791.372023-03-30 09:06:35
เขตฯ 0254,86559,78791.7794.3491.7791.7791.772023-03-30 09:06:42
เขตฯ 0326,61134,21377.7884.8077.7877.7877.782023-03-30 09:06:41
เขตฯ 0437,54244,80083.8089.1283.8083.8083.802023-03-30 09:06:16
เขตฯ 0527,43532,58184.2190.6184.2184.2184.212023-03-30 09:06:48
เขตฯ 0631,24037,34083.6690.4683.6683.6683.662023-03-30 09:06:16
เขตฯ 0740,28546,79486.0988.8386.0986.0986.092023-03-30 09:06:27
เขตฯ 0858,05662,76692.5094.8492.5092.5092.502023-03-30 09:06:59
เขตฯ 0967,35686,49677.8781.7777.8777.8777.872023-03-30 09:06:21
เขตฯ 1048,19054,38388.6190.7288.6188.6188.612023-03-30 09:06:29
เขตฯ 1146,89448,52096.6598.0196.6596.6596.652023-03-30 09:06:54
เขตฯ 1271,24575,27794.6496.2394.6494.6494.642023-03-30 09:06:59
เขตฯ 13---
 606,124688,47088.04      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ วัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้าน (ทำ Home Blood Pressure Monitoring (HBPM)) ติดต่อกันอย่างน้อย 7 วัน โดยจะต้องได้รับการติดตามวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้าน (ภายใน 90 วัน) หรือ การตรวจวัดความดันโลหิตซ้ำในสถานบริการสาธารณสุขเดิม (ภายใน 90 วัน) ด้วยวิธีการวัดความดันโลหิตที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ตามแนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ.2562 หลังจากได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงที่สถานบริการสาธารณสุข หรือในชุมชนแล้ว เพื่อรับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูง (คน)

B = จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงในปีงบประมาณและเป็นกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ≥ร้อยละ 93
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log