ตัวชี้วัดที่ 012.2: ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

89.43

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 60.00 >= 60.00 >= 80.00 >= 93.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 89.43

จำนวนที่ผ่าน

2 16.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

10 83.33%

(ข้อมูลจาก HDC : 24 มกราคม 2567 12:09)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 60.00)Q2 (>= 60.00)Q3 (>= 80.00)Q4 (>= 93.00)FilesLast update
เขตฯ 01100,532114,59387.7387.8588.2687.8887.732023-08-30 00:09:13
เขตฯ 0260,54565,33892.6695.4794.1793.2192.662023-08-30 00:09:16
เขตฯ 0333,18837,30888.9693.6990.5990.0388.962023-08-30 00:09:14
เขตฯ 0442,68549,73585.8291.7288.9887.3285.822023-08-30 00:09:04
เขตฯ 0531,52335,63088.4793.3189.5888.6388.472023-08-30 00:09:18
เขตฯ 0639,87846,38285.9892.4689.2486.9985.982023-08-30 00:09:06
เขตฯ 0748,20453,43190.2289.9691.0990.4190.222023-08-30 00:09:10
เขตฯ 0862,43666,68493.6394.6893.9893.6593.632023-08-30 00:09:22
เขตฯ 0983,42799,14384.1587.8785.9884.1784.152023-08-30 00:09:08
เขตฯ 1063,10369,90790.2792.2691.3090.9890.272023-08-30 00:09:08
เขตฯ 1146,81249,63994.3095.9794.6494.3494.302023-08-30 00:09:19
เขตฯ 1272,51877,98292.9994.1193.6593.2192.992023-08-30 00:09:22
เขตฯ 13---
 684,851765,77289.43      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ วัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้าน (ทำ Home Blood Pressure Monitoring (HBPM)) ติดต่อกันอย่างน้อย 7 วัน โดยจะต้องได้รับการติดตามวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้าน (ภายใน 90 วัน) หรือ การตรวจวัดความดันโลหิตซ้ำในสถานบริการสาธารณสุขเดิม (ภายใน 90 วัน) ด้วยวิธีการวัดความดันโลหิตที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ตามแนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ.2562 หลังจากได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงที่สถานบริการสาธารณสุข หรือในชุมชนแล้ว เพื่อรับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูง (คน)

B = จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงในปีงบประมาณและเป็นกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ≥ร้อยละ 93
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log