ตัวชี้วัดที่ 012.1: ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

53.14

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 30.00 >= 30.00 >= 50.00 >= 70.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 53.14

จำนวนที่ผ่าน

8 66.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 33.33%

(ข้อมูลจาก HDC : 30 มีนาคม 2566 09:06)
View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 30.00)Q2 (>= 30.00)Q3 (>= 50.00)Q4 (>= 70.00)FilesLast update
เขตฯ 018,42519,50943.1950.7943.1943.1943.192023-03-30 09:06:36
เขตฯ 026,65611,20459.4167.2659.4159.4159.412023-03-30 09:06:42
เขตฯ 034,0127,06056.8362.1056.8356.8356.832023-03-30 09:06:41
เขตฯ 045,1828,63959.9866.8359.9859.9859.982023-03-30 09:06:14
เขตฯ 052,9796,47046.0454.6646.0446.0446.042023-03-30 09:06:48
เขตฯ 064,0747,00958.1365.8758.1358.1358.132023-03-30 09:06:15
เขตฯ 074,96011,78142.1053.1542.1042.1042.102023-03-30 09:06:27
เขตฯ 0811,34717,16566.1173.3166.1166.1166.112023-03-30 09:06:59
เขตฯ 097,30414,01152.1356.6352.1352.1352.132023-03-30 09:06:20
เขตฯ 105,52413,93339.6546.8639.6539.6539.652023-03-30 09:06:29
เขตฯ 115,1329,43654.3958.6854.3954.3954.392023-03-30 09:06:53
เขตฯ 1210,05516,15162.2666.3862.2662.2662.262023-03-30 09:06:58
เขตฯ 13---
 75,650142,36853.14      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรสงสัยป่วยโรคเบาหวานอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบได้รับ การตรวจยืนยันวินิจฉัยโดยการตรวจระดับพลาสมากลูโคสหลังอดอาหารมากกว่า 8 ชั่วโมง (FPG) ทางห้องปฏิบัติการ ในสถานบริการสาธารณสุข โดยสามารถตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยได้ตั้งแต่ 1 วันถัดไป หลังจากวันที่คัดกรองและเป็นผู้สงสัยป่วยเบาหวาน (ภายใน 1-180 วัน) ตามแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน (คน)

B = จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานและเป็นกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ≥ร้อยละ 70
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log