ตัวชี้วัดที่ 012.1: ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

69.36

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 30.00 >= 30.00 >= 50.00 >= 70.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 69.36

จำนวนที่ผ่าน

6 50%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

6 50%

(ข้อมูลจาก HDC : 24 มกราคม 2567 12:08)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 30.00)Q2 (>= 30.00)Q3 (>= 50.00)Q4 (>= 70.00)FilesLast update
เขตฯ 0113,62621,76362.6166.8964.7863.0762.612023-08-30 00:08:11
เขตฯ 0210,05912,61879.7282.3281.5180.2279.722023-08-30 00:08:15
เขตฯ 035,5807,90170.6274.6773.3271.7670.622023-08-29 00:08:14
เขตฯ 047,3549,89274.3476.5276.3974.9874.342023-08-30 00:08:02
เขตฯ 054,4057,18161.3467.3263.6961.7461.342023-08-30 00:08:15
เขตฯ 065,7948,27370.0478.5974.8870.5870.042023-08-30 00:08:05
เขตฯ 079,13113,81866.0869.3168.5466.8766.082023-08-30 00:08:10
เขตฯ 0813,70918,21775.2581.4477.2475.6475.252023-08-30 00:08:08
เขตฯ 0910,69415,76867.8270.9069.0568.1067.822023-08-30 00:08:08
เขตฯ 1010,91718,20659.9667.3861.9561.1459.962023-08-30 00:08:08
เขตฯ 117,07610,18269.5073.8371.1770.0369.502023-08-30 00:08:18
เขตฯ 1213,20817,01877.6180.7778.9878.0377.612023-08-30 00:08:21
เขตฯ 13---
 111,553160,83769.36      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรสงสัยป่วยโรคเบาหวานอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบได้รับ การตรวจยืนยันวินิจฉัยโดยการตรวจระดับพลาสมากลูโคสหลังอดอาหารมากกว่า 8 ชั่วโมง (FPG) ทางห้องปฏิบัติการ ในสถานบริการสาธารณสุข โดยสามารถตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยได้ตั้งแต่ 1 วันถัดไป หลังจากวันที่คัดกรองและเป็นผู้สงสัยป่วยเบาหวาน (ภายใน 1-180 วัน) ตามแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน (คน)

B = จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานและเป็นกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ≥ร้อยละ 70
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log