ตัวชี้วัดที่ 010: ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ

Map

ร้อยละ

99.84

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 85.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 99.84

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 85.00)FilesLast update
เขตฯ 019696100.00100.002023-10-12 15:52:44
เขตฯ 024747100.00100.002023-10-19 10:25:31
เขตฯ 035454100.00100.002023-10-20 15:58:05
เขตฯ 042121100.00100.002023-10-18 09:45:03
เขตฯ 053838100.00100.002023-11-02 13:49:24
เขตฯ 065656100.00100.002023-10-17 13:08:38
เขตฯ 073939100.00100.002023-10-17 14:06:08
เขตฯ 083333100.00100.002023-10-16 14:07:01
เขตฯ 097171100.00100.002023-10-16 09:37:34
เขตฯ 104545100.00100.002023-10-16 14:17:07
เขตฯ 114747100.00100.002023-10-10 11:05:02
เขตฯ 12656498.4698.462023-10-16 16:14:25
เขตฯ 13---
 61261199.84   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนอำเภอที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต ()

B = จำนวนอำเภอ 878 แห่ง ()

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 85
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-11-02 13:49:24
Update: สมุทรสาคร

by ดุจดาว

2023-10-20 15:58:05
Update: ชัยนาท

by มณฑาทิพย์

2023-10-19 10:25:31
Update: สุโขทัย

by ทำนุ

2023-10-18 09:45:03
Update: ลพบุรี

by ADMIN

2023-10-17 15:07:30
Update: พิษณุโลก

by อรรถพล

log