ตัวชี้วัดที่ 006: ร้อยละของผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan)

Map

ร้อยละ

60.22

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 25.00 >= 40.00 >= 50.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 60.22

จำนวนที่ผ่าน

8 66.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 33.33%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 25.00)Q3 (>= 40.00)Q4 (>= 50.00)FilesLast update
เขตฯ 0124,82779,70031.1531.152023-04-10 16:31:38
เขตฯ 0236,37036,370100.00100.002023-04-10 16:36:34
เขตฯ 034,83913,20036.6636.662023-04-10 16:36:55
เขตฯ 0424,50932,53375.3475.342023-04-10 16:45:49
เขตฯ 05514514100.00100.002023-04-10 16:36:07
เขตฯ 068,49021,90538.7638.762023-04-10 16:30:38
เขตฯ 0716,32352,00831.3931.392023-04-10 16:31:22
เขตฯ 0817,83519,56591.1691.162023-04-10 16:20:19
เขตฯ 0917,39017,390100.00100.002023-04-10 16:15:36
เขตฯ 1045,10454,41482.8982.892023-04-10 16:14:18
เขตฯ 117,37213,40554.9954.992023-04-10 16:12:24
เขตฯ 126,5637,96882.3782.372023-04-10 16:10:00
เขตฯ 13---
 210,136348,97260.22     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้สูงอายุที่มี ADL ตั้งแต่ 12 คะแนนขึ้นไป และมีปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ อย่างน้อย 1 ประเด็น ได้ทำแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) (คน)

B = จำนวนผู้สูงอายุที่มี ADL ตั้งแต่ 12 คะแนนขึ้นไป และมีปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ อย่างน้อย 1 ประเด็น (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 50
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-04-10 16:45:49
Update: สิงห์บุรี

by Sataporn

2023-04-10 16:36:55
Update: พิจิตร

by Sataporn

2023-04-10 16:36:34
Update: พิษณุโลก

by Sataporn

2023-04-10 16:36:07
Update: นครปฐม

by Sataporn

2023-04-10 16:35:56
Update: สมุทรสาคร

by Sataporn

log