ตัวชี้วัดที่ 006: ร้อยละของผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan)

Map

ร้อยละ

80.7

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 25.00 >= 40.00 >= 50.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 80.7

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 25.00)Q3 (>= 40.00)Q4 (>= 50.00)FilesLast update
เขตฯ 0178,066113,77568.6131.1553.1268.612023-09-18 15:25:20
เขตฯ 0271,47871,478100.00100.00100.00100.002023-09-18 15:29:52
เขตฯ 0311,32013,49283.9036.6683.5583.902023-09-18 15:29:08
เขตฯ 0434,64544,53477.7975.3429.5377.792023-09-18 15:06:10
เขตฯ 0519,60832,16860.95100.0056.6160.952023-09-18 15:33:56
เขตฯ 0614,75821,90567.3738.7657.5867.372023-09-18 15:06:51
เขตฯ 0762,31979,60178.2931.3947.4778.292023-09-18 15:18:51
เขตฯ 0835,79335,793100.0091.16100.00100.002023-09-18 15:46:04
เขตฯ 0943,28443,284100.00100.0069.17100.002023-09-18 15:14:56
เขตฯ 1066,26891,46072.4682.8955.6872.462023-09-18 15:20:17
เขตฯ 1115,99121,22875.3354.9975.2975.332023-09-18 15:42:56
เขตฯ 1228,13328,133100.0082.3785.27100.002023-09-18 15:45:38
เขตฯ 13---
 481,663596,85180.70     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้สูงอายุที่มี ADL ตั้งแต่ 12 คะแนนขึ้นไป และมีปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ อย่างน้อย 1 ประเด็น ได้ทำแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) (คน)

B = จำนวนผู้สูงอายุที่มี ADL ตั้งแต่ 12 คะแนนขึ้นไป และมีปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ อย่างน้อย 1 ประเด็น (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 50
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-09-18 15:46:04
Update: บึงกาฬ

by Sataporn

2023-09-18 15:45:38
Update: นราธิวาส

by Sataporn

2023-09-18 15:45:20
Update: ยะลา

by Sataporn

2023-09-18 15:45:05
Update: ปัตตานี

by Sataporn

2023-09-18 15:44:44
Update: พัทลุง

by Sataporn

log