ตัวชี้วัดที่ 005: ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan

Map

ร้อยละ

92.81

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 90.00 >= 93.00 >= 95.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 92.81

จำนวนที่ผ่าน

6 50%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

6 50%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 90.00)Q3 (>= 93.00)Q4 (>= 95.00)FilesLast update
เขตฯ 0125,78328,50690.4590.452023-04-10 17:25:10
เขตฯ 0221,04422,52593.4393.432023-04-10 17:14:41
เขตฯ 0320,28421,24895.4695.462023-04-10 17:31:31
เขตฯ 0419,47722,21287.6987.692023-04-10 17:29:40
เขตฯ 0517,85719,67290.7790.772023-04-10 17:16:46
เขตฯ 0617,91718,77295.4595.452023-04-10 17:35:09
เขตฯ 0761,91467,15292.2092.202023-04-10 17:09:31
เขตฯ 0850,04354,30792.1592.152023-04-10 17:20:17
เขตฯ 0959,68664,06693.1693.162023-04-10 17:46:26
เขตฯ 1076,81181,14294.6694.662023-04-10 17:10:15
เขตฯ 1120,48222,06992.8192.812023-04-10 17:45:39
เขตฯ 1216,59217,81493.1493.142023-04-10 17:19:59
เขตฯ 13---
 407,890439,48592.81     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการจัดทำ Care Plan และ Care Plan ได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการกองทุน LTC (คน)

B = จำนวนผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ LTC (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 95
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-04-10 17:46:26
Update: นครราชสีมา

by รัชนี

2023-04-10 17:45:39
Update: นครศรีธรรมราช

by รัชนี

2023-04-10 17:35:09
Update: ปราจีนบุรี

by รัชนี

2023-04-10 17:34:35
Update: ตราด

by รัชนี

2023-04-10 17:31:31
Update: นครสวรรค์

by รัชนี

log