ตัวชี้วัดที่ 005: ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan

Map

ร้อยละ

96.2

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 90.00 >= 93.00 >= 95.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 96.2

จำนวนที่ผ่าน

10 83.33%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 16.67%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 90.00)Q3 (>= 93.00)Q4 (>= 95.00)FilesLast update
เขตฯ 0124,70925,64696.3590.4595.6596.352023-10-03 11:13:26
เขตฯ 0217,02517,56096.9593.4395.0496.952023-10-03 11:15:13
เขตฯ 0317,22217,74097.0895.4696.0697.082023-10-03 11:18:09
เขตฯ 0416,67618,13391.9687.6987.4691.962023-10-03 11:21:12
เขตฯ 0514,83915,27597.1590.7790.5097.152023-10-03 11:27:51
เขตฯ 0612,97714,09492.0795.4595.3392.072023-10-03 11:32:44
เขตฯ 0751,47953,47496.2792.2092.7496.272023-10-03 11:34:02
เขตฯ 0845,93947,81896.0792.1594.5496.072023-10-03 11:37:47
เขตฯ 0950,60652,08597.1693.1695.9497.162023-10-03 11:44:11
เขตฯ 1067,47169,75596.7394.6695.8896.732023-10-03 11:45:56
เขตฯ 1118,65519,27996.7692.8196.8696.762023-10-03 11:48:00
เขตฯ 1215,43516,11795.7793.1494.6695.772023-10-03 11:50:10
เขตฯ 13---
 353,033366,97696.20     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการจัดทำ Care Plan และ Care Plan ได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการกองทุน LTC (คน)

B = จำนวนผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ LTC (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 95
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-10-03 11:50:10
Update: ปัตตานี

by รัชนี

2023-10-03 11:49:57
Update: พัทลุง

by รัชนี

2023-10-03 11:49:41
Update: ตรัง

by รัชนี

2023-10-03 11:49:18
Update: สงขลา

by รัชนี

2023-10-03 11:48:57
Update: สตูล

by รัชนี

log