ตัวชี้วัดที่ 004: อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจำนวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี1,000 คน

77 Provinces KPI Template
Map

อัตราต่อพันประชากร

16.88

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
< 23.00 < 23.00 < 23.00 < 23.00
Chart

ผลงานรวม

อัตราต่อพันประชากร 16.88

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

(ข้อมูลจาก HDC : 30 มีนาคม 2566 09:06)
View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (< 23.00)Q2 (< 23.00)Q3 (< 23.00)Q4 (< 23.00)FilesLast update
เขตฯ 01147,4893,333120,4901,812120,62263115.7219.4815.7210.457.862023-03-30 09:06:32
เขตฯ 02101,5522,79281,5211,71485,12769710.7126.7321.4114.2410.712023-03-30 09:06:37
เขตฯ 0382,5532,15969,0211,23370,7834088.4421.1016.8811.228.442023-03-30 09:06:36
เขตฯ 04151,3773,511134,3551,989134,2506787.9118.3515.8210.527.912023-03-30 09:06:10
เขตฯ 05150,8064,237130,4542,268133,07386410.4924.4820.9813.9510.492023-03-30 09:06:44
เขตฯ 06184,1645,399161,6912,748159,4848769.4723.1918.9512.609.472023-03-30 09:06:11
เขตฯ 07141,1332,760126,2851,956124,4076326.4116.6412.818.536.412023-03-30 09:06:23
เขตฯ 08172,4934,396157,5662,536156,5929669.7723.3019.5412.999.772023-03-30 09:06:55
เขตฯ 09204,4965,248170,3843,306169,9349727.5721.1715.1310.067.572023-03-30 09:06:17
เขตฯ 10140,1223,312123,2712,090124,1246557.3619.0514.719.787.362023-03-30 09:06:25
เขตฯ 11139,6233,400116,6152,026122,4886977.9820.6415.9510.617.982023-03-30 09:06:49
เขตฯ 12177,7463,813155,9672,289157,5078497.8818.3015.7610.487.882023-03-30 09:06:54
เขตฯ 13-------
 1,793,55444,3601,547,62025,9671,558,3918,92516.88      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = 15-19_MOI (คน)

B = Birth_MOI (คน)

C = 15-19_HDC (คน)

D = Birth_HDC (คน)

E = จำนวนประชากรหญิง 15-19 ปี ในเขตรับผิดชอบ (คน)

F = จำนวนเด็กที่เกิดจากมารดาตาม E (คน)

สูตรคำนวณ ((B/A)/(D/C))*(F/E)*1000
เกณฑ์เป้าหมาย < ไม่เกิน 23
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log