ตัวชี้วัดที่ 002: ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย เขตฯ 08

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

72.52

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 86.00 >= 86.00 >= 86.00 >= 86.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 08

ร้อยละ 72.52

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

7 100%

(ข้อมูลจาก HDC : 24 มกราคม 2567 12:06)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 86.00)Q2 (>= 86.00)Q3 (>= 86.00)Q4 (>= 86.00)FilesLast update
บึงกาฬ11,24014,32778.4595.3893.6793.0878.452023-08-30 00:06:21
หนองบัวลำภู8,62018,53146.5265.5360.8256.2846.522023-08-28 00:06:08
อุดรธานี37,82247,19380.1496.1395.8394.8680.142023-08-27 00:06:09
เลย17,14021,21980.7897.0796.2795.5280.782023-08-30 00:06:09
หนองคาย13,05416,15180.8297.0497.1096.6480.822023-08-29 00:06:09
สกลนคร24,35839,55061.5976.6275.2573.4361.592023-08-29 00:06:10
นครพนม18,70823,59979.2796.9095.6994.1579.272023-08-30 00:06:10
 130,942180,57072.52      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัดกรอง และพัฒนาการสมวัยครั้งแรกและหลังการติดตาม(1B260) (คน)

B = เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 86
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log