ตัวชี้วัดที่ 007.2: ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหกล้มและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ

Map

ร้อยละ

47.03

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 25.00 >= 27.50 >= 30.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 47.03

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 25.00)Q3 (>= 27.50)Q4 (>= 30.00)FilesLast update
เขตฯ 011,1932,83842.0442.042023-07-13 11:07:44
เขตฯ 021,3681,71879.6379.632023-07-13 11:07:46
เขตฯ 0333050765.0965.092023-07-13 11:07:45
เขตฯ 046211,21850.9950.992023-07-13 11:07:36
เขตฯ 059291,85250.1650.162023-07-13 11:07:48
เขตฯ 068381,51355.3955.392023-07-13 11:07:36
เขตฯ 071,6924,60536.7436.742023-07-13 11:07:41
เขตฯ 081,0912,54042.9542.952023-07-13 11:07:52
เขตฯ 092,5134,66353.8953.892023-07-13 11:07:38
เขตฯ 101,4714,46732.9332.932023-07-13 11:07:41
เขตฯ 116061,30746.3746.372023-07-13 11:07:49
เขตฯ 127481,26359.2259.222023-07-13 11:07:52
เขตฯ 13---
 13,40028,49147.03     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหกล้มและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ (คน)

B = จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดที่ได้รับการคัดกรองและมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหกล้ม (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= >=ร้อยละ 30
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log