ตัวชี้วัดที่ 007.1: ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ

Map

ร้อยละ

36.39

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 25.00 >= 27.50 >= 30.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 36.39

จำนวนที่ผ่าน

11 91.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 8.33%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 25.00)Q3 (>= 27.50)Q4 (>= 30.00)FilesLast update
เขตฯ 016331,67537.7937.792023-07-12 13:26:15
เขตฯ 029291,22375.9675.962023-07-12 13:26:17
เขตฯ 0319731562.5462.542023-07-12 13:26:17
เขตฯ 045401,23143.8743.872023-07-12 13:26:08
เขตฯ 053531,81319.4719.472023-07-12 13:26:19
เขตฯ 063611,15931.1531.152023-07-12 13:26:08
เขตฯ 077181,91037.5937.592023-07-12 13:26:12
เขตฯ 084831,53931.3831.382023-07-12 13:26:23
เขตฯ 099012,74532.8232.822023-07-12 13:26:09
เขตฯ 108622,79930.8030.802023-07-12 13:26:13
เขตฯ 1132992235.6835.682023-07-12 13:26:21
เขตฯ 1225870836.4436.442023-07-12 13:26:22
เขตฯ 13---
 6,56418,03936.39     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ (คน)

B = จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดที่ได้รับการคัดกรองและมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อม (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= >=ร้อยละ 30
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log