ตัวชี้วัดที่ 001: อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน

Map

อัตราต่อแสนประชากร

18.85

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 17.00 <= 17.00 <= 17.00 <= 17.00
Chart

ผลงานรวม

อัตราต่อแสนประชากร 18.85

จำนวนที่ผ่าน

5 41.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

7 58.33%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 17.00)Q2 (<= 17.00)Q3 (<= 17.00)Q4 (<= 17.00)FilesLast update
เขตฯ 01--21.9110.7121.91-
เขตฯ 02--8.810.008.81-
เขตฯ 03--35.5045.6935.50-
เขตฯ 04--21.6542.8021.65-
เขตฯ 05--15.8520.7615.85-
เขตฯ 06--19.5119.1719.51-
เขตฯ 07--6.8112.866.81-
เขตฯ 08--27.5631.3427.56-
เขตฯ 09--22.9117.6122.91-
เขตฯ 10--13.0212.4913.02-
เขตฯ 11--5.320.005.32-
เขตฯ 12--25.2514.5125.25-
เขตฯ 13---
 0018.85      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนมารดาตายระหว่างตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน ทุกสาเหตุ ยกเว้นอุบัติเหตุ ในช่วงเวลาที่กำหนด (คน)

B = จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-04-12 14:54:10
Update: สิงห์บุรี

by วรรณชนก

2023-04-12 14:26:50
Update: อ่างทอง

by วรรณชนก

2023-04-12 14:26:41
Update: ปทุมธานี

by วรรณชนก

2023-04-12 14:20:09
Update: อุบลราชธานี

by วรรณชนก

2023-04-12 14:19:51
Update: อุทัยธานี

by วรรณชนก

log