ตัวชี้วัดที่ 060.2.3: ระดับจังหวัด

Map

จำนวน

75

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 1.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 75

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 1.00)FilesLast update
เขตฯ 0188.008.002022-09-05 11:34:01
เขตฯ 0255.005.002022-09-05 12:55:53
เขตฯ 0344.004.002022-09-05 12:55:44
เขตฯ 0488.008.002022-09-05 11:20:40
เขตฯ 0588.008.002022-09-05 12:56:54
เขตฯ 0688.008.002022-09-05 11:20:45
เขตฯ 0744.004.002022-09-05 11:32:11
เขตฯ 0877.007.002022-09-19 09:56:34
เขตฯ 0944.004.002022-09-05 11:21:57
เขตฯ 1055.005.002022-09-05 11:32:42
เขตฯ 1177.007.002022-09-05 12:57:54
เขตฯ 1277.007.002022-09-05 12:58:46
เขตฯ 13--
 7575.00   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยงานในจังหวัดที่เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ จังหวัดละ 1 แห่ง (แห่ง)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 1
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-09-19 09:56:34
Update: หนองคาย

by จิราพร

2022-09-19 09:56:31
Update: เลย

by จิราพร

2022-09-19 09:56:27
Update: หนองบัวลำภู

by จิราพร

2022-09-05 12:59:06
Update: บึงกาฬ

by จิราพร

2022-09-05 12:58:46
Update: นราธิวาส

by จิราพร

log