ตัวชี้วัดที่ 060.2.2: ระดับเขตสุขภาพ

Map

จำนวน

12

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 1.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 12

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 1.00)FilesLast update
เขตฯ 0111.001.002022-09-05 11:03:45
เขตฯ 0211.001.002022-09-05 11:03:52
เขตฯ 0311.001.002022-09-05 11:03:59
เขตฯ 0411.001.002022-09-05 11:04:09
เขตฯ 0511.001.002022-09-05 11:04:23
เขตฯ 0611.001.002022-09-05 11:04:31
เขตฯ 0711.001.002022-09-05 11:04:56
เขตฯ 0811.001.002022-09-19 09:55:20
เขตฯ 0911.001.002022-09-05 11:05:04
เขตฯ 1011.001.002022-09-05 11:05:17
เขตฯ 1111.001.002022-09-05 11:05:26
เขตฯ 1211.001.002022-09-05 11:05:57
เขตฯ 13-2022-01-17 10:32:01
 1212.00   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยงานในเขตสุขภาพที่เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ เขตสุขภาพละ 1 แห่ง (แห่ง)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 1
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-09-19 09:55:20
Update: อุดรธานี

by จิราพร

2022-09-05 11:05:57
Update: สงขลา

by จิราพร

2022-09-05 11:05:26
Update: สุราษฎร์ธานี

by จิราพร

2022-09-05 11:05:17
Update: อุบลราชธานี

by จิราพร

2022-09-05 11:05:04
Update: นครราชสีมา

by จิราพร

log