ตัวชี้วัดที่ 038.2.2: ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับการทำ Primary PCI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด

Map

ร้อยละ

44.4

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 60.00 >= 60.00 >= 60.00 >= 60.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 44.4

จำนวนที่ผ่าน

2 16.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

10 83.33%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 60.00)Q2 (>= 60.00)Q3 (>= 60.00)Q4 (>= 60.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01144134.1534.152022-04-21 13:29:03
เขตฯ 02266440.6340.632022-04-21 13:31:06
เขตฯ 03335856.9056.902022-04-21 13:48:30
เขตฯ 04205337.7437.742022-04-21 13:52:59
เขตฯ 054712138.8438.842022-04-21 13:37:55
เขตฯ 0612720561.9561.952022-04-21 13:41:46
เขตฯ 073213623.5323.532022-04-21 13:42:30
เขตฯ 087218638.7138.712022-04-21 13:44:12
เขตฯ 09386756.7256.722022-04-21 13:45:04
เขตฯ 1052619.2319.232022-04-21 13:46:06
เขตฯ 1151050.0050.002022-04-21 13:46:41
เขตฯ 12294269.0569.052022-04-21 13:47:29
เขตฯ 13---
 4481,009    44.40      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งที่สามารถส่งต่อไปที่โรงพยาบาลที่ทำ PCI ได้ ให้ได้รับการทำ Primary PCI ภายใน 120 นาทีนับจากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย STEMI (EKG diagnosis) เมื่อมาถึงโรงพยาบาล (ครั้ง)

B = จำนวนผู้ป่วย STEMI ที่มาถึงโรงพยาบาลและได้รับการทำ Primary PCI ทั้งหมด (ครั้ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-04-21 13:52:59
Update: นครนายก

by Sorada Pattawan

2022-04-21 13:50:04
Update: ปทุมธานี

by Sorada Pattawan

2022-04-21 13:49:55
Update: นนทบุรี

by Sorada Pattawan

2022-04-21 13:48:30
Update: พิจิตร

by Sorada Pattawan

2022-04-21 13:47:29
Update: นราธิวาส

by Sorada Pattawan

log