ตัวชี้วัดที่ 038.2.2: ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับการทำ Primary PCI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด

Map

ร้อยละ

45.07

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 60.00 >= 60.00 >= 60.00 >= 60.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 45.07

จำนวนที่ผ่าน

2 16.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

10 83.33%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 60.00)Q2 (>= 60.00)Q3 (>= 60.00)Q4 (>= 60.00)FilesLast update
เขตฯ 01195038.0034.1538.002022-10-20 09:08:57
เขตฯ 02286841.1840.6341.182022-10-20 09:10:04
เขตฯ 03478257.3256.9057.322022-10-20 09:14:26
เขตฯ 04307540.0037.7440.002022-10-20 09:16:07
เขตฯ 058221538.1438.8438.142022-10-20 09:17:34
เขตฯ 0613822661.0661.9561.062022-10-20 09:19:04
เขตฯ 073517220.3523.5320.352022-10-20 09:20:03
เขตฯ 089522442.4138.7142.412022-10-20 09:21:31
เขตฯ 09509055.5656.7255.562022-10-20 09:32:53
เขตฯ 1052619.2319.2319.232022-10-20 09:33:40
เขตฯ 11244355.8150.0055.812022-10-20 09:34:15
เขตฯ 12516973.9169.0573.912022-10-20 09:35:09
เขตฯ 13---
 6041,34045.07      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งที่สามารถส่งต่อไปที่โรงพยาบาลที่ทำ PCI ได้ ให้ได้รับการทำ Primary PCI ภายใน 120 นาทีนับจากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย STEMI (EKG diagnosis) เมื่อมาถึงโรงพยาบาล (ครั้ง)

B = จำนวนผู้ป่วย STEMI ที่มาถึงโรงพยาบาลและได้รับการทำ Primary PCI ทั้งหมด (ครั้ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-20 09:35:09
Update: ปัตตานี

by ADMIN

2022-10-20 09:34:59
Update: ยะลา

by ADMIN

2022-10-20 09:34:53
Update: นราธิวาส

by ADMIN

2022-10-20 09:34:45
Update: ตรัง

by ADMIN

2022-10-20 09:34:35
Update: สงขลา

by ADMIN

log