ตัวชี้วัดที่ 067.1.2: ร้อยละสถานบริการ ระดับ รพช. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ขั้นพื้นฐาน (The must)

Map

ร้อยละ

86.19

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - >= 50.00 >= 50.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 86.19

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ3 (>= 50.00)Q4 (>= 50.00)FilesLast update
เขตฯ 01869194.5189.01102.382022-10-05 13:11:39
เขตฯ 023939100.0084.62100.002022-10-05 13:12:42
เขตฯ 034949100.0095.92100.002022-10-05 13:12:28
เขตฯ 04456075.0056.6775.002022-10-05 13:06:24
เขตฯ 05505296.1561.5496.152022-10-05 13:13:30
เขตฯ 06445875.8672.4175.862022-10-05 13:20:50
เขตฯ 077171100.00100.00100.002022-10-05 13:10:53
เขตฯ 08477761.0423.3861.042022-10-05 13:15:22
เขตฯ 097878100.00100.00100.002022-10-05 13:09:35
เขตฯ 106262100.00100.00100.002022-10-05 13:11:03
เขตฯ 11427060.0050.0060.002022-10-05 13:14:01
เขตฯ 12556880.8864.7180.882022-10-05 13:15:19
เขตฯ 13---
 66877586.19    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนสถานบริการ ระดับ รพช. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯขั้นพื้นฐาน (The must) (แห่ง)

B = สถานบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับ รพช. จำนวน 775 แห่ง (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 50
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-05 13:20:50
Update: ฉะเชิงเทรา

by พิชญา

2022-10-05 13:15:22
Update: บึงกาฬ

by พิชญา

2022-10-05 13:15:19
Update: ยะลา

by พิชญา

2022-10-05 13:14:07
Update: สตูล

by พิชญา

2022-10-05 13:14:01
Update: ชุมพร

by พิชญา

log