ตัวชี้วัดที่ 060.2.1: ระดับกรม และสป. (ส่วนกลาง)

Map

จำนวน

8

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 1.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 8

จำนวนที่ผ่าน

8 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (>= 1.00)FilesLast update
สป.สธ.11.001.002022-09-05 10:59:31
กรมการแพทย์11.001.002022-09-05 10:59:52
กรมควบคุมโรค11.001.002022-09-05 11:00:14
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก11.001.002022-09-05 11:00:28
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์11.001.002022-09-05 11:00:51
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ-2022-01-31 10:58:24
กรมสุขภาพจิต11.001.002022-09-05 11:01:07
กรมอนามัย11.001.002022-09-05 11:01:15
อย.11.001.002022-09-05 11:01:24
 88.00   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยงานสังกัดกรม และสป. (ส่วนกลาง) ที่เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ กรมละ 1 แห่ง (แห่ง)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 1
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-09-05 11:01:24
Update: นนทบุรี

by จิราพร

2022-09-05 11:01:15
Update: นนทบุรี

by จิราพร

2022-09-05 11:01:07
Update: นนทบุรี

by จิราพร

2022-09-05 11:00:51
Update: นนทบุรี

by จิราพร

2022-09-05 11:00:28
Update: นนทบุรี

by จิราพร

log