ตัวชี้วัดที่ 067.1.1: ร้อยละสถานบริการ ระดับ รพศ./รพท. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ขั้นพื้นฐาน (The must)

Map

ร้อยละ

91.27

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - >= 50.00 >= 50.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 91.27

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ3 (>= 50.00)Q4 (>= 50.00)FilesLast update
เขตฯ 011212100.00100.00100.002022-10-05 11:04:17
เขตฯ 0288100.0087.50100.002022-10-05 11:04:04
เขตฯ 035683.33100.0083.332022-10-05 11:04:08
เขตฯ 0491275.0058.3375.002022-10-05 10:55:27
เขตฯ 051515100.0053.33107.142022-10-05 11:04:11
เขตฯ 06141593.3380.0093.332022-10-05 10:56:07
เขตฯ 0766100.00100.00100.002022-10-05 11:00:38
เขตฯ 0881172.7345.4572.732022-10-05 11:02:14
เขตฯ 091111100.00100.00100.002022-10-05 11:00:10
เขตฯ 1099100.00100.00100.002022-10-05 11:00:52
เขตฯ 1191275.0075.0075.002022-10-05 11:03:25
เขตฯ 1299100.0050.00100.002022-10-05 11:02:52
เขตฯ 13---
 11512691.27    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนสถานบริการ ระดับ รพศ./รพท ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯขั้นพื้นฐาน (The must) (แห่ง)

B = สถานบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับ รพศ./รพท. จำนวน 126 แห่ง (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 50
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-05 11:04:17
Update: แพร่

by พิชญา

2022-10-05 11:04:11
Update: สุพรรณบุรี

by พิชญา

2022-10-05 11:04:08
Update: พิจิตร

by พิชญา

2022-10-05 11:04:04
Update: เพชรบูรณ์

by พิชญา

2022-10-05 11:03:59
Update: กาญจนบุรี

by พิชญา

log