ตัวชี้วัดที่ 067.1.1: ร้อยละสถานบริการ ระดับ รพศ./รพท. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ขั้นพื้นฐาน (The must)

Map

ร้อยละ

76.19

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - >= 50.00 >= 50.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 76.19

จำนวนที่ผ่าน

11 91.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 8.33%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ3 (>= 50.00)Q4 (>= 50.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 011212100.00100.002022-07-12 13:58:23
เขตฯ 027887.5087.502022-07-12 13:59:30
เขตฯ 0355100.00100.002022-07-12 13:58:57
เขตฯ 0471258.3358.332022-07-12 13:54:16
เขตฯ 0581553.3353.332022-07-12 14:00:14
เขตฯ 06121580.0080.002022-07-12 13:54:34
เขตฯ 0766100.00100.002022-07-12 13:56:42
เขตฯ 0851145.4545.452022-07-12 14:01:55
เขตฯ 091111100.00100.002022-07-12 13:55:42
เขตฯ 1099100.00100.002022-07-12 13:57:30
เขตฯ 1191275.0075.002022-07-12 14:01:07
เขตฯ 1251050.0050.002022-07-12 14:01:42
เขตฯ 13---
 96126  76.19      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนสถานบริการ ระดับ รพศ./รพท ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯขั้นพื้นฐาน (The must) (แห่ง)

B = สถานบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับ รพศ./รพท. จำนวน 126 แห่ง (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 50
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-07-12 14:01:55
Update: บึงกาฬ

by พิชญา ทองแย้ม

2022-07-12 14:01:42
Update: ปัตตานี

by พิชญา ทองแย้ม

2022-07-12 14:01:36
Update: พัทลุง

by พิชญา ทองแย้ม

2022-07-12 14:01:28
Update: ตรัง

by พิชญา ทองแย้ม

2022-07-12 14:01:16
Update: สตูล

by พิชญา ทองแย้ม

log