ตัวชี้วัดที่ 038.2.1: ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด

Map

ร้อยละ

48.3

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 60.00 >= 60.00 >= 60.00 >= 60.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 48.3

จำนวนที่ผ่าน

2 16.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

10 83.33%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 60.00)Q2 (>= 60.00)Q3 (>= 60.00)Q4 (>= 60.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 016912953.4953.492022-04-21 10:58:30
เขตฯ 02184045.0045.002022-04-21 10:59:51
เขตฯ 038513861.5961.592022-04-21 11:01:18
เขตฯ 04398943.8243.822022-04-21 11:03:21
เขตฯ 0511023646.6146.612022-04-21 11:07:36
เขตฯ 06297339.7339.732022-04-21 11:09:19
เขตฯ 076516339.8839.882022-04-21 11:10:33
เขตฯ 08103826.3226.322022-04-21 11:12:05
เขตฯ 096111353.9853.982022-04-21 11:32:10
เขตฯ 104812538.4038.402022-04-21 11:33:40
เขตฯ 116210161.3961.392022-04-21 11:34:46
เขตฯ 1212925650.3950.392022-04-21 11:35:47
เขตฯ 13---
 7251,501    48.30      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งการรักษาที่สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาที นับจากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย STEMI (EKG diagnosis) เมื่อมาถึงโรงพยาบาล (ครั้ง)

B = จำนวนผู้ป่วย STEMI ที่มาถึงโรงพยาบาลและได้รับยาละลายลิ่มเลือดทั้งหมด (ครั้ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >=
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-04-21 11:35:47
Update: นราธิวาส

by Sorada Pattawan

2022-04-21 11:35:36
Update: ยะลา

by Sorada Pattawan

2022-04-21 11:35:23
Update: ปัตตานี

by Sorada Pattawan

2022-04-21 11:35:08
Update: ตรัง

by Sorada Pattawan

2022-04-21 11:35:00
Update: สงขลา

by Sorada Pattawan

log