ตัวชี้วัดที่ 075: ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการขยายผลนวัตกรรมการจัดการบริการสุขภาพ

Map

ร้อยละ

100

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 100.00 >= 100.00 >= 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 100

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 100.00)Q3 (>= 100.00)Q4 (>= 100.00)FilesLast update
เขตฯ 0111100.00100.00100.00100.002022-10-12 14:11:06
เขตฯ 0211100.00100.00100.00100.002022-10-12 14:11:33
เขตฯ 0311100.00100.00100.00100.002022-10-12 14:11:56
เขตฯ 0411100.00100.00100.00100.002022-10-12 14:12:15
เขตฯ 0511100.00100.00100.00100.002022-10-12 14:12:39
เขตฯ 0611100.00100.00100.00100.002022-10-12 14:12:56
เขตฯ 0711100.00100.00100.00100.002022-10-12 14:13:15
เขตฯ 0811100.00100.00100.00100.002022-10-12 14:13:34
เขตฯ 0911100.00100.00100.00100.002022-10-12 14:13:50
เขตฯ 1011100.00100.00100.00100.002022-10-12 14:14:06
เขตฯ 1111100.00100.00100.00100.002022-10-12 14:14:24
เขตฯ 1211100.00100.00100.00100.002022-10-12 14:14:47
เขตฯ 13--2022-01-20 12:38:05
 1212100.00     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนเขตสุขภาพที่ดำเนินการผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (แห่ง)

B = จำนวนเขตสุขภาพทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 100
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-12 14:14:47
Update: สงขลา

by นิภาพร

2022-10-12 14:14:24
Update: สุราษฎร์ธานี

by นิภาพร

2022-10-12 14:14:06
Update: อุบลราชธานี

by นิภาพร

2022-10-12 14:13:50
Update: นครราชสีมา

by นิภาพร

2022-10-12 14:13:34
Update: อุดรธานี

by นิภาพร

log