ตัวชี้วัดที่ 073.2: ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 6

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 0.00 <= 0.00 <= 2.00 <= 4.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 0.00)Q2 (<= 0.00)Q3 (<= 2.00)Q4 (<= 4.00)FilesLast update
เขตฯ 0101020.000.000.000.000.002022-11-21 09:51:12
เขตฯ 020470.000.000.000.000.002022-11-21 09:51:39
เขตฯ 030540.000.000.000.000.002022-11-21 09:51:35
เขตฯ 040720.000.000.000.000.002022-11-21 09:49:02
เขตฯ 050670.000.000.000.000.002022-11-21 09:52:10
เขตฯ 060730.000.000.000.000.002022-11-21 09:49:04
เขตฯ 070770.000.000.000.000.002022-11-21 09:50:33
เขตฯ 080880.000.000.000.000.002022-11-21 09:53:23
เขตฯ 090890.000.000.000.000.002022-11-21 09:50:03
เขตฯ 100710.000.000.000.000.002022-11-21 09:50:43
เขตฯ 110820.000.000.000.000.002022-11-21 09:52:36
เขตฯ 120780.000.000.000.000.002022-11-21 09:53:03
เขตฯ 13---
 09000.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 6 (แห่ง)

B = จำนวนหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (หน่วยบริการที่จัดส่งรายงานงบทดลอง) (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย <= ระดับ 6 <= ร้อยละ 4
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-11-21 09:53:23
Update: บึงกาฬ

by พรพรรณ

2022-11-21 09:53:03
Update: นราธิวาส

by พรพรรณ

2022-11-21 09:52:59
Update: ยะลา

by พรพรรณ

2022-11-21 09:52:54
Update: ปัตตานี

by พรพรรณ

2022-11-21 09:52:50
Update: พัทลุง

by พรพรรณ

log