ตัวชี้วัดที่ 073.1: ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 7

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 0.00 <= 0.00 <= 1.00 <= 2.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 0.00)Q2 (<= 0.00)Q3 (<= 1.00)Q4 (<= 2.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0101020.000.000.000.002022-07-22 12:59:22
เขตฯ 020470.000.000.000.002022-07-22 12:59:41
เขตฯ 030540.000.000.000.002022-07-22 12:59:38
เขตฯ 040720.000.000.000.002022-07-22 12:57:50
เขตฯ 050670.000.000.000.002022-07-22 13:00:00
เขตฯ 060730.000.000.000.002022-07-22 12:57:55
เขตฯ 070770.000.000.000.002022-07-22 12:58:49
เขตฯ 080880.000.000.000.002022-07-22 13:00:40
เขตฯ 090890.000.000.000.002022-07-22 12:58:23
เขตฯ 100710.000.000.000.002022-07-22 12:58:58
เขตฯ 110820.000.000.000.002022-07-22 13:00:18
เขตฯ 120780.000.000.000.002022-07-22 13:23:17
เขตฯ 13---
 0900    0.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 7 (แห่ง)

B = จำนวนหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (หน่วยบริการที่จัดส่งรายงานงบทดลอง) (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย <= ระดับ 7 <= ร้อยละ 2
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-07-22 13:23:17
Update: ยะลา

by พรพรรณ เกตุทอง

2022-07-22 13:00:40
Update: บึงกาฬ

by พรพรรณ เกตุทอง

2022-07-22 13:00:37
Update: นราธิวาส

by พรพรรณ เกตุทอง

2022-07-22 13:00:32
Update: ปัตตานี

by พรพรรณ เกตุทอง

2022-07-22 13:00:28
Update: ตรัง

by พรพรรณ เกตุทอง

log