ตัวชี้วัดที่ 072: ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงสิทธิประโยชน์กลางการดูแลปฐมภูมิของระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ

Map

ขั้นตอน

0/

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 5.00
Chart

ผลงานรวม

ขั้นตอน 0/

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (>= 5.00)ผลงาน (ขั้นตอน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
ภาพรวมระดับประเทศ05.000.002022-02-04 11:12:32
 0 0.000000      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = ขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมาย ()

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= มีการปรับปรุงสิทธิประโยชน์กลางการดูแลปฐมภูมิของ 3 ระบบ
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-02-04 11:12:32
Update: นนทบุรี

by สุรีย์พร องอาจอิทธิชัย

log