ตัวชี้วัดที่ 071: ความแตกต่างการใช้สิทธิ เมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยในของผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - <= 112800.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (<= 112800.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
ภาพรวมระดับประเทศ00002022-01-17 10:46:42
 0000        
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = อัตราการใช้สิทธิ ของแต่ละสิทธิ : CR-CS, CR-SS, CR-UC อัตราการใช้สิทธิภาพรวมประเทศ : CR-T (ครั้ง)

B = ความต่างอัตราการใช้สิทธิแต่ละสิทธิเทียบกับอัตราการใช้สิทธิภาพรวมประเทศ : CRdif.-CS, CRdif-SS, CRdif-UC (โดยที่ CRdif.-CS = dif ของ CR-CS & CR-T, CRdif-SS = dif ของ CR-SS & CR-T, CRdif-UC = dif ของ CR-UC & CR-T) (ครั้ง)

C = ค่าเฉลี่ย { CRdif.-CS, CRdif-SS, CRdif-UC } (ครั้ง)

D = ข้อมูลจำนวนครั้งการใช้บริการแบบผู้ป่วยใน ของสิทธิหลัก 3 สิทธิ (ครั้ง)

สูตรคำนวณ (C/D)*100
เกณฑ์เป้าหมาย <= <=112,800 ครั้ง
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-01-17 10:46:42
Update: กรุงเทพมหานคร

by Sorada Pattawan

log