ตัวชี้วัดที่ 071: ความแตกต่างการใช้สิทธิ เมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยในของผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

Map

จำนวน

93058

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - <= 112800.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 93058

จำนวนที่ผ่าน

1 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (<= 112800.00)FilesLast update
ภาพรวมระดับประเทศ93,05893,05893,0587,270,13393058.0093058.002022-10-11 10:58:17
 93,05893,05893,0587,270,13393058.00   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = อัตราการใช้สิทธิ ของแต่ละสิทธิ : CR-CS, CR-SS, CR-UC อัตราการใช้สิทธิภาพรวมประเทศ : CR-T (ครั้ง)

B = ความต่างอัตราการใช้สิทธิแต่ละสิทธิเทียบกับอัตราการใช้สิทธิภาพรวมประเทศ : CRdif.-CS, CRdif-SS, CRdif-UC (โดยที่ CRdif.-CS = dif ของ CR-CS & CR-T, CRdif-SS = dif ของ CR-SS & CR-T, CRdif-UC = dif ของ CR-UC & CR-T) (ครั้ง)

C = ค่าเฉลี่ย { CRdif.-CS, CRdif-SS, CRdif-UC } (ครั้ง)

D = ข้อมูลจำนวนครั้งการใช้บริการแบบผู้ป่วยใน ของสิทธิหลัก 3 สิทธิ (ครั้ง)

สูตรคำนวณ B
เกณฑ์เป้าหมาย <= <=112,800 ครั้ง
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-11 10:58:17
Update: กรุงเทพมหานคร

by ADMIN

log