ตัวชี้วัดที่ 070: ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีบริการรับยาที่ร้านยา โดยใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์ (e-prescription)

Map

ร้อยละ

13.18

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 10.00 >= 11.00 >= 12.00 >= 13.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 13.18

จำนวนที่ผ่าน

7 53.85%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

6 46.15%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 10.00)Q2 (>= 11.00)Q3 (>= 12.00)Q4 (>= 13.00)FilesLast update
เขตฯ 014944.4444.4444.4444.442022-10-04 11:14:37
เขตฯ 02070.000.000.000.002022-10-04 11:15:09
เขตฯ 03060.000.000.000.002022-10-04 11:15:03
เขตฯ 040230.000.000.000.002022-10-04 11:08:10
เขตฯ 050110.000.002022-10-04 11:15:34
เขตฯ 0621414.2914.2914.2914.292022-10-04 11:08:13
เขตฯ 071520.0020.0020.0020.002022-10-04 11:13:56
เขตฯ 08060.002022-10-04 11:14:03
เขตฯ 092728.5728.5728.5728.572022-10-04 11:13:34
เขตฯ 1031225.0025.0025.0025.002022-10-04 11:14:05
เขตฯ 1131323.0823.0823.0823.082022-10-04 11:16:04
เขตฯ 1221118.1818.1818.1818.182022-10-04 11:16:20
เขตฯ 13050.000.002022-10-04 11:16:24
 1712913.18      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลที่มีบริการรับยาที่ร้านยา โดยใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์ (e-prescription) (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลที่มีบริการรับยาที่ร้านยา 129 แห่ง (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 13
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-04 11:16:24
Update: กรุงเทพมหานคร

by พิชญา

2022-10-04 11:16:20
Update: นราธิวาส

by พิชญา

2022-10-04 11:16:17
Update: พัทลุง

by พิชญา

2022-10-04 11:16:17
Update: ปัตตานี

by พิชญา

2022-10-04 11:16:17
Update: ยะลา

by พิชญา

log