ตัวชี้วัดที่ 069: ร้อยละของจังหวัดที่มีการใช้บริการศูนย์ข้อมูลกลางด้านสุขภาพของประชาชน

Map

ร้อยละ

85.35

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 20.00 - >= 60.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 85.35

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 20.00)Q4 (>= 60.00)FilesLast update
เขตฯ 019110388.3537.8688.352022-09-06 11:26:03
เขตฯ 02394782.9825.5382.982022-10-12 10:41:17
เขตฯ 03515494.4442.5994.442022-09-06 11:27:02
เขตฯ 04517270.8334.7270.832022-10-12 10:43:05
เขตฯ 05576785.0728.3685.072022-10-12 10:44:44
เขตฯ 06627384.9331.5184.932022-10-12 10:46:06
เขตฯ 077777100.0054.55100.002022-09-05 16:11:06
เขตฯ 08718880.6832.9580.682022-10-12 10:48:34
เขตฯ 09798988.7622.4788.762022-10-12 10:51:15
เขตฯ 107171100.0066.20100.002022-09-05 16:11:44
เขตฯ 11528263.4125.6163.412022-10-12 10:49:21
เขตฯ 12687887.1837.1887.182022-09-06 11:30:08
เขตฯ 13---
 76990185.35    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน และโรงพยาบาลสังกัดกรม ภายในจังหวัด ที่มีผลการรับ-ส่งข้อมูลผ่าน HIS Gateway (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน และโรงพยาบาลสังกัดกรม ทั้งหมดภายในจังหวัด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-12 10:51:15
Update: บุรีรัมย์

by กันตภัส

2022-10-12 10:49:21
Update: สุราษฎร์ธานี

by กันตภัส

2022-10-12 10:49:06
Update: นครศรีธรรมราช

by กันตภัส

2022-10-12 10:48:34
Update: อุดรธานี

by กันตภัส

2022-10-12 10:46:06
Update: ปราจีนบุรี

by กันตภัส

log