ตัวชี้วัดที่ 069: ร้อยละของจังหวัดที่มีการใช้บริการศูนย์ข้อมูลกลางด้านสุขภาพของประชาชน

Map

ร้อยละ

36.51

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 20.00 - >= 60.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 36.51

จำนวนที่ผ่าน

1 8.33%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

11 91.67%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 20.00)Q4 (>= 60.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 013910337.8637.862022-04-19 16:20:39
เขตฯ 02124725.5325.532022-04-19 17:03:15
เขตฯ 03235442.5942.592022-04-19 16:23:00
เขตฯ 04257234.7234.722022-04-19 16:11:57
เขตฯ 05196728.3628.362022-04-19 16:30:23
เขตฯ 06237331.5131.512022-04-19 16:34:38
เขตฯ 07427754.5554.552022-04-19 16:35:39
เขตฯ 08298832.9532.952022-04-19 16:37:11
เขตฯ 09208922.4722.472022-04-19 16:56:02
เขตฯ 10477166.2066.202022-04-19 16:53:26
เขตฯ 11218225.6125.612022-04-19 16:54:27
เขตฯ 12297837.1837.182022-04-19 16:55:22
เขตฯ 13---
 329901  36.51      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน และโรงพยาบาลสังกัดกรม ภายในจังหวัด ที่มีผลการรับ-ส่งข้อมูลผ่าน HIS Gateway (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน และโรงพยาบาลสังกัดกรม ทั้งหมดภายในจังหวัด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-04-19 17:03:15
Update: อุตรดิตถ์

by กันตภัส วรรธนะรุ่งโรจน์

2022-04-19 16:56:02
Update: ชัยภูมิ

by กันตภัส วรรธนะรุ่งโรจน์

2022-04-19 16:55:52
Update: สุรินทร์

by กันตภัส วรรธนะรุ่งโรจน์

2022-04-19 16:55:45
Update: บุรีรัมย์

by กันตภัส วรรธนะรุ่งโรจน์

2022-04-19 16:55:37
Update: นครราชสีมา

by กันตภัส วรรธนะรุ่งโรจน์

log