ตัวชี้วัดที่ 067.2: จำนวนสถานบริการต้นแบบของเขตสุขภาพ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นสูง (The best)

Map

จำนวน

190

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 1.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 190

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 1.00)FilesLast update
เขตฯ 0111.001.002022-10-05 13:08:41
เขตฯ 0211.001.002022-10-05 13:08:44
เขตฯ 032323.0023.002022-10-05 13:08:48
เขตฯ 041010.0010.002022-10-05 13:08:51
เขตฯ 051818.0018.002022-10-05 13:08:54
เขตฯ 062121.0021.002022-10-05 13:08:57
เขตฯ 073030.0030.002022-10-05 13:09:00
เขตฯ 081111.0011.002022-10-05 13:09:02
เขตฯ 0944.004.002022-10-05 13:09:05
เขตฯ 102626.0026.002022-10-05 13:09:08
เขตฯ 111616.0016.002022-10-05 13:09:11
เขตฯ 122929.0029.002022-10-05 13:09:15
เขตฯ 13-2021-11-30 11:41:22
 190190.00   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนสถานบริการต้นแบบของเขตสุขภาพ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นสูง (The best) (แห่ง)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= ≥ เขตสุขภาพละ 1 แห่ง
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-05 13:09:15
Update: สงขลา

by พิชญา

2022-10-05 13:09:11
Update: สุราษฎร์ธานี

by พิชญา

2022-10-05 13:09:08
Update: อุบลราชธานี

by พิชญา

2022-10-05 13:09:05
Update: นครราชสีมา

by พิชญา

2022-10-05 13:09:02
Update: อุดรธานี

by พิชญา

log