ตัวชี้วัดที่ 066: ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

Map

ร้อยละ

97

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 75.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 97

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 75.00)FilesLast update
เขตฯ 011,0621,0623951,10696.0296.022022-10-06 11:14:25
เขตฯ 0262262200622100.00100.002022-10-06 11:14:47
เขตฯ 0356256217158096.9096.902022-10-06 11:14:53
เขตฯ 0477477412579297.7397.732022-10-06 11:15:00
เขตฯ 0587587518090996.2696.262022-10-06 11:15:08
เขตฯ 0674874829677796.2796.272022-10-06 11:15:20
เขตฯ 0780880800808100.00100.002022-10-06 11:15:26
เขตฯ 0887487400874100.00100.002022-10-06 11:15:37
เขตฯ 099499491095099.8999.892022-10-06 11:15:47
เขตฯ 1080880826383796.5496.542022-10-06 11:15:54
เขตฯ 11689689191071796.0996.092022-10-06 11:16:04
เขตฯ 127097092080188.5188.512022-10-06 11:16:11
เขตฯ 13------
 9,4809,480163309,77397.00   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต. ที่ผ่านระดับ 5 ดาวในปีงบประมาณ 2560 และปีงบประมาณ 2561 + รพ.สต. ที่ยังไม่ผ่านระดับ 5ดาว) ผ่านเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ในปีงบประมาณ 2565 (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ผ่านระดับ 5 ดาว ปีงบประมาณ 2560 และ 2561 ผ่านเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ในปีงบประมาณ 2565 (แห่ง)

C = จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระดับ 4 ดาว (สะสมปีงบประมาณ 2560 – 2565) *รายงานไปยังเขตเพื่อวางแผนพัฒนา (แห่ง)

D = จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระดับ 3 ดาว (สะสมปีงบประมาณ 2560 – 2565) *รายงานไปยังเขตเพื่อวางแผนพัฒนา (แห่ง)

E = จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งหมด โดยไม่รวม รพ.สต. ที่ถ่ายโอนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวม ศูนย์สุขภาพชุมชน(ศสช.) ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง(ศสม.) และหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิในโรงพยาบาล(PCU/NPCU) (จำนวน 9,863 แห่ง) (ที่มาของข้อมูลจากระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ) (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/E)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 75
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-06 11:16:11
Update: สงขลา

by จารุณี

2022-10-06 11:16:04
Update: สุราษฎร์ธานี

by จารุณี

2022-10-06 11:15:54
Update: อุบลราชธานี

by จารุณี

2022-10-06 11:15:47
Update: นครราชสีมา

by จารุณี

2022-10-06 11:15:37
Update: อุดรธานี

by จารุณี

log