ตัวชี้วัดที่ 065.3: ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

Map

ร้อยละ

89.61

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 87.00 >= 88.00 >= 89.00 >= 90.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 89.61

จำนวนที่ผ่าน

7 58.33%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

5 41.67%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 87.00)Q2 (>= 88.00)Q3 (>= 89.00)Q4 (>= 90.00)FilesLast update
เขตฯ 01818793.1094.2594.2593.1093.102022-10-05 10:10:06
เขตฯ 02363894.7494.7494.7494.7494.742022-10-05 10:11:24
เขตฯ 03394488.6481.8286.3684.0988.642022-11-10 13:29:30
เขตฯ 04545991.5388.1488.1491.5391.532022-10-05 10:16:07
เขตฯ 05455188.2490.2090.2084.3188.242022-11-10 13:37:46
เขตฯ 06465977.9781.3679.6677.9777.972022-11-10 13:32:33
เขตฯ 07566191.8095.0895.0893.4491.802022-10-05 10:25:10
เขตฯ 08687887.1885.9085.9085.9087.182022-10-05 10:26:39
เขตฯ 09737992.4193.6792.4193.6792.412022-11-10 13:34:39
เขตฯ 10606296.7791.9491.9495.1696.772022-11-10 13:35:08
เขตฯ 11516578.4684.6284.6278.4678.462022-11-10 13:35:30
เขตฯ 12646894.1292.6594.1294.1294.122022-10-05 10:31:57
เขตฯ 13---
 67375189.61      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีผลการรับรองขั้น 3 + Reaccredit + 3e อยู่ระหว่างต่ออายุ + โรงพยาบาลที่ผลการรับรองขอประเมินซ้ำแต่ใบรับรองหมดอายุ (R1e, R2e R3e เป็นต้น) แต่อยู่ระหว่างต่ออายุ + A-HA + A-HAe อยู่ระหว่างต่ออายุ (แห่ง)

B = โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (จำนวน 751 แห่ง ตามทำเนียบสถานบริการ ฐานข้อมูลกองบริหารการสาธารณสุข ณ 14 มิถุนายน 2564) (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 90
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-11-10 13:37:46
Update: กาญจนบุรี

by พิชญา

2022-11-10 13:35:30
Update: ชุมพร

by พิชญา

2022-11-10 13:35:08
Update: ศรีสะเกษ

by พิชญา

2022-11-10 13:34:39
Update: สุรินทร์

by พิชญา

2022-11-10 13:32:33
Update: สระแก้ว

by พิชญา

log