ตัวชี้วัดที่ 065.3: ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

Map

ร้อยละ

89.08

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 87.00 >= 88.00 >= 89.00 >= 90.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 89.08

จำนวนที่ผ่าน

7 58.33%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

5 41.67%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 87.00)Q2 (>= 88.00)Q3 (>= 89.00)Q4 (>= 90.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01818794.2594.2593.1093.102022-07-25 16:14:50
เขตฯ 02363894.7494.7494.7494.742022-07-25 16:17:39
เขตฯ 03374481.8286.3684.0984.092022-07-25 16:16:57
เขตฯ 04545988.1488.1491.5391.532022-07-25 16:09:15
เขตฯ 05435190.2090.2084.3184.312022-07-25 16:19:55
เขตฯ 06465981.3679.6677.9777.972022-07-25 16:09:27
เขตฯ 07576195.0895.0893.4493.442022-07-25 16:12:13
เขตฯ 08677885.9085.9085.9085.902022-07-25 16:21:48
เขตฯ 09747993.6792.4193.6793.672022-07-25 16:10:26
เขตฯ 10596291.9491.9495.1695.162022-07-25 16:12:42
เขตฯ 11516584.6284.6278.4678.462022-07-25 16:20:48
เขตฯ 12646892.6594.1294.1294.122022-07-25 16:21:37
เขตฯ 13---
 669751    89.08      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีผลการรับรองขั้น 3 + Reaccredit + 3e อยู่ระหว่างต่ออายุ + โรงพยาบาลที่ผลการรับรองขอประเมินซ้ำแต่ใบรับรองหมดอายุ (R1e, R2e R3e เป็นต้น) แต่อยู่ระหว่างต่ออายุ + A-HA + A-HAe อยู่ระหว่างต่ออายุ (แห่ง)

B = โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (จำนวน 751 แห่ง ตามทำเนียบสถานบริการ ฐานข้อมูลกองบริหารการสาธารณสุข ณ 14 มิถุนายน 2564) (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 90
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-07-25 16:21:48
Update: บึงกาฬ

by พิชญา ทองแย้ม

2022-07-25 16:21:37
Update: นราธิวาส

by พิชญา ทองแย้ม

2022-07-25 16:21:31
Update: ยะลา

by พิชญา ทองแย้ม

2022-07-25 16:21:23
Update: ปัตตานี

by พิชญา ทองแย้ม

2022-07-25 16:21:17
Update: พัทลุง

by พิชญา ทองแย้ม

log