ตัวชี้วัดที่ 065.1: ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

Map

ร้อยละ

100

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 97.00 >= 98.00 >= 99.00 >= 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 100

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 97.00)Q2 (>= 98.00)Q3 (>= 99.00)Q4 (>= 100.00)FilesLast update
เขตฯ 011111100.00100.00100.00100.00100.002022-10-05 09:34:57
เขตฯ 0288100.00100.00100.00100.00100.002022-10-05 10:01:22
เขตฯ 0355100.00100.00100.00100.00100.002022-10-05 09:35:55
เขตฯ 041212100.00100.00100.00100.00100.002022-10-05 09:32:06
เขตฯ 051515100.00100.00100.00100.00100.002022-10-05 10:01:54
เขตฯ 061414100.00100.00100.00100.00100.002022-10-05 09:32:10
เขตฯ 0766100.00100.00100.00100.00100.002022-10-05 09:33:32
เขตฯ 081010100.00100.00100.00100.00100.002022-10-05 10:05:58
เขตฯ 091010100.00100.00100.00100.00100.002022-10-05 09:32:46
เขตฯ 1099100.00100.00100.00100.00112.502022-10-05 09:33:42
เขตฯ 111111100.00100.00100.00100.00100.002022-10-05 10:02:15
เขตฯ 121010100.00100.00100.00100.00100.002022-10-05 10:05:55
เขตฯ 13---
 121121100.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีผลการรับรองขั้น 3 + Reaccredit + 3e อยู่ระหว่างต่ออายุ + โรงพยาบาลที่ผลการรับรองขอประเมินซ้ำแต่ใบรับรองหมดอายุ (R1e, R2e R3e เป็นต้น) แต่อยู่ระหว่างต่ออายุ+ A-HA + A-HAe อยู่ระหว่างต่ออายุ (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 121 แห่ง (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ100
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-05 10:05:58
Update: บึงกาฬ

by พิชญา

2022-10-05 10:05:55
Update: นราธิวาส

by พิชญา

2022-10-05 10:05:50
Update: ยะลา

by พิชญา

2022-10-05 10:05:49
Update: ปัตตานี

by พิชญา

2022-10-05 10:05:46
Update: พัทลุง

by พิชญา

log