ตัวชี้วัดที่ 065.1: ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

Map

ร้อยละ

100

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 97.00 >= 98.00 >= 99.00 >= 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 100

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 97.00)Q2 (>= 98.00)Q3 (>= 99.00)Q4 (>= 100.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 011111100.00100.00100.00100.002022-07-25 16:00:24
เขตฯ 0288100.00100.00100.00100.002022-07-25 16:00:53
เขตฯ 0355100.00100.00100.00100.002022-07-25 16:00:49
เขตฯ 041212100.00100.00100.00100.002022-07-25 15:54:21
เขตฯ 051515100.00100.00100.00100.002022-07-25 16:01:23
เขตฯ 061414100.00100.00100.00100.002022-07-25 15:54:25
เขตฯ 0766100.00100.00100.00100.002022-07-25 15:58:48
เขตฯ 081010100.00100.00100.00100.002022-07-25 16:02:47
เขตฯ 091010100.00100.00100.00100.002022-07-25 15:58:10
เขตฯ 1099100.00100.00100.00100.002022-07-25 15:59:00
เขตฯ 111111100.00100.00100.00100.002022-07-25 16:01:53
เขตฯ 121010100.00100.00100.00100.002022-07-25 16:02:39
เขตฯ 13---
 121121    100.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีผลการรับรองขั้น 3 + Reaccredit + 3e อยู่ระหว่างต่ออายุ + โรงพยาบาลที่ผลการรับรองขอประเมินซ้ำแต่ใบรับรองหมดอายุ (R1e, R2e R3e เป็นต้น) แต่อยู่ระหว่างต่ออายุ+ A-HA + A-HAe อยู่ระหว่างต่ออายุ (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 121 แห่ง (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ100
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-07-25 16:02:47
Update: บึงกาฬ

by พิชญา ทองแย้ม

2022-07-25 16:02:39
Update: นราธิวาส

by พิชญา ทองแย้ม

2022-07-25 16:02:35
Update: ยะลา

by พิชญา ทองแย้ม

2022-07-25 16:02:32
Update: ปัตตานี

by พิชญา ทองแย้ม

2022-07-25 16:02:27
Update: พัทลุง

by พิชญา ทองแย้ม

log