ตัวชี้วัดที่ 064.3: ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 100.00 >= 100.00 >= 100.00 >= 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 100%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 100.00)Q2 (>= 100.00)Q3 (>= 100.00)Q4 (>= 100.00)FilesLast update
เขตฯ 0110300.0099.030.002023-01-01 00:03:17
เขตฯ 024700.00100.000.002023-01-01 00:03:19
เขตฯ 035400.0098.150.002023-01-01 00:03:19
เขตฯ 047000.0098.570.002023-01-01 00:03:10
เขตฯ 056200.00100.000.002023-01-01 00:03:21
เขตฯ 066900.0098.550.002023-01-01 00:03:10
เขตฯ 077700.00100.000.002023-01-01 00:03:14
เขตฯ 088700.0097.700.002023-01-01 00:03:15
เขตฯ 098800.00100.000.002023-01-01 00:03:12
เขตฯ 107000.00100.000.002023-01-01 00:03:15
เขตฯ 117400.00100.000.002023-01-01 00:03:23
เขตฯ 127700.0098.700.002023-01-01 00:03:24
เขตฯ 13---
 87800.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (แห่ง)

B = จำนวนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ100
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log