ตัวชี้วัดที่ 064.3: ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)

Map

ร้อยละ

99.2

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 100.00 >= 100.00 >= 100.00 >= 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 99.2

จำนวนที่ผ่าน

7 58.33%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

5 41.67%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 100.00)Q2 (>= 100.00)Q3 (>= 100.00)Q4 (>= 100.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0110310398.0699.03100.00100.002022-07-05 00:03:16
เขตฯ 02474797.8793.62100.00100.002022-07-04 00:03:19
เขตฯ 03545396.30100.0098.1598.152022-07-05 00:03:18
เขตฯ 04706897.1492.8697.1497.142022-07-05 00:03:09
เขตฯ 056262100.00100.00100.00100.002022-07-05 00:03:19
เขตฯ 06696898.5595.6598.5598.552022-07-05 00:03:09
เขตฯ 07777797.40100.00100.00100.002022-07-05 00:03:14
เขตฯ 08878696.5596.5598.8598.852022-07-05 00:03:14
เขตฯ 09888895.45100.00100.00100.002022-07-05 00:03:11
เขตฯ 107070100.00100.00100.00100.002022-07-05 00:03:12
เขตฯ 117474100.00100.00100.00100.002022-07-05 00:03:22
เขตฯ 12777594.8194.8197.4097.402022-07-05 00:03:23
เขตฯ 13---
 878871    99.20      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (แห่ง)

B = จำนวนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ100
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log