ตัวชี้วัดที่ 061: ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

Map

ร้อยละ

90.08

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 5.00 >= 56.00 >= 71.00 >= 86.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 90.08

จำนวนที่ผ่าน

9 75%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

3 25%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 5.00)Q2 (>= 56.00)Q3 (>= 71.00)Q4 (>= 86.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0121419568.2291.1291.1291.122022-07-12 14:00:42
เขตฯ 02999992.9395.96100.00100.002022-07-12 14:02:19
เขตฯ 0311310967.2693.8196.4696.462022-07-12 14:02:11
เขตฯ 0414913889.2685.9192.6292.622022-07-12 13:53:27
เขตฯ 0513712383.9486.1389.7889.782022-07-12 14:11:00
เขตฯ 0615011665.3373.3377.3377.332022-07-12 13:53:35
เขตฯ 0715814268.3579.1189.8789.872022-07-12 13:56:41
เขตฯ 0818217281.3290.1194.5194.512022-07-12 14:15:37
เขตฯ 0918117577.3582.8796.6996.692022-07-12 13:54:56
เขตฯ 1014614381.5191.7897.9597.952022-07-12 13:57:14
เขตฯ 1116313063.8071.7879.7579.752022-07-12 14:12:29
เขตฯ 1216212866.0567.2879.0179.012022-07-12 14:15:28
เขตฯ 13---
 1,8541,670    90.08      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตนเองตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOIT) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 92 (ใน 1 ปี) (แห่ง)

B = จำนวนหน่วยงานทั้งหมดที่เข้ารับการประเมิน ITA (1,854 หน่วยงาน) (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 92
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-07-12 14:15:37
Update: บึงกาฬ

by ทิพยวรรณ ภูสิงห์ทอง

2022-07-12 14:15:28
Update: นราธิวาส

by ทิพยวรรณ ภูสิงห์ทอง

2022-07-12 14:15:21
Update: ยะลา

by ทิพยวรรณ ภูสิงห์ทอง

2022-07-12 14:15:14
Update: ปัตตานี

by ทิพยวรรณ ภูสิงห์ทอง

2022-07-12 14:15:07
Update: พัทลุง

by ทิพยวรรณ ภูสิงห์ทอง

log