ตัวชี้วัดที่ 061: ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

Map

ร้อยละ

93.53

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 5.00 >= 56.00 >= 71.00 >= 86.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 93.53

จำนวนที่ผ่าน

10 83.33%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 16.67%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 5.00)Q2 (>= 56.00)Q3 (>= 71.00)Q4 (>= 86.00)FilesLast update
เขตฯ 0121420696.2668.2291.1291.1296.262022-09-27 15:54:27
เขตฯ 02999797.9892.9395.96100.0097.982022-09-27 16:03:38
เขตฯ 0311311097.3567.2693.8196.4697.352022-09-27 15:56:18
เขตฯ 0414913892.6289.2685.9192.6292.622022-09-27 15:15:35
เขตฯ 0513713497.8183.9486.1389.7897.812022-09-27 16:05:34
เขตฯ 0615013388.6765.3373.3377.3388.672022-09-27 15:15:52
เขตฯ 0715815296.2068.3579.1189.8796.202022-09-27 15:28:39
เขตฯ 0818217294.5181.3290.1194.5194.512022-09-27 16:08:48
เขตฯ 0918117697.2477.3582.8796.6997.242022-09-27 15:26:23
เขตฯ 10146146100.0081.5191.7897.95100.002022-09-27 15:51:01
เขตฯ 1116313582.8263.8071.7879.7582.822022-09-27 16:07:26
เขตฯ 1216213583.3366.0567.2879.0183.332022-09-27 16:08:32
เขตฯ 13---
 1,8541,73493.53      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตนเองตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOIT) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 92 (ใน 1 ปี) (แห่ง)

B = จำนวนหน่วยงานทั้งหมดที่เข้ารับการประเมิน ITA (1,854 หน่วยงาน) (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 92
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-09-27 16:08:48
Update: บึงกาฬ

by ทิพยวรรณ

2022-09-27 16:08:32
Update: นราธิวาส

by ทิพยวรรณ

2022-09-27 16:08:21
Update: ยะลา

by ทิพยวรรณ

2022-09-27 16:08:14
Update: ปัตตานี

by ทิพยวรรณ

2022-09-27 16:08:05
Update: พัทลุง

by ทิพยวรรณ

log