ตัวชี้วัดที่ 060.1: ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานมีการประเมินความสุขของคนทำงาน (Happinometer)

Map

ร้อยละ

86.09

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 70.00 - -
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 86.09

จำนวนที่ผ่าน

1 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (>= 70.00)FilesLast update
ภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข318,174369,59286.0986.092022-04-01 16:21:37
 318,174369,59286.09   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนบุคลากรในหน่วยงานที่ทำการประเมินความสุขครบถ้วน (คน)

B = จำนวนบุคลากรทั้งหมดในหน่วยงาน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 70 ของบุคลากรในหน่วยงานมีการประเมินความสุขบุคลากร กระทรวงสาธารณสุข (Happinometer)
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-04-01 16:21:37
Update: นนทบุรี

by จิราพร

log