ตัวชี้วัดที่ 058: ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ

Map

ร้อยละ

3.07

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- <= 6.00 - <= 4.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 3.07

จำนวนที่ผ่าน

9 75%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

3 25%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (<= 6.00)Q4 (<= 4.00)FilesLast update
เขตฯ 0183327,0813.084.553.082022-09-29 08:20:53
เขตฯ 0231515,7562.003.892.002022-09-29 08:20:49
เขตฯ 0344312,9303.435.503.432022-09-29 08:20:16
เขตฯ 0481220,2864.006.294.002022-09-29 08:20:33
เขตฯ 051,07424,0544.466.374.462022-09-29 08:21:05
เขตฯ 0656623,5442.404.942.402022-09-29 08:21:16
เขตฯ 0747819,9942.393.552.392022-09-29 08:21:26
เขตฯ 0844821,4412.093.312.092022-09-29 08:21:36
เขตฯ 0958125,6772.263.452.262022-09-29 08:21:47
เขตฯ 1034919,0431.833.371.832022-09-29 08:21:58
เขตฯ 1191521,3754.286.034.282022-09-29 08:22:10
เขตฯ 121,05125,0654.195.854.192022-09-29 08:22:20
เขตฯ 13--2022-01-17 10:09:19
 7,865256,2463.07    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนตำแหน่งว่างเป้าหมายทั้งหมด (ข้าราชการ + พนักงานราชการ) ณ วันที่รายงานผล (ตำแหน่ง)

B = จำนวนตำแหน่งทั้งหมด (ข้าราชการ + พนักงานราชการ) ณ วันที่ 1 ต.ค. 64 (ตำแหน่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย <= ตำแหน่งว่างคงเหลือไม่เกินร้อยละ 4 (≥ 9 เขตสุขภาพผ่านเกณฑ์)
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-09-29 08:22:20
Update: สงขลา

by จิตวิมล

2022-09-29 08:22:10
Update: สุราษฎร์ธานี

by จิตวิมล

2022-09-29 08:21:58
Update: อุบลราชธานี

by จิตวิมล

2022-09-29 08:21:47
Update: นครราชสีมา

by จิตวิมล

2022-09-29 08:21:36
Update: อุดรธานี

by จิตวิมล

log