ตัวชี้วัดที่ 058: ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ

Map

ร้อยละ

4.76

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- <= 6.00 - <= 4.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 4.76

จำนวนที่ผ่าน

5 41.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

7 58.33%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (<= 6.00)Q4 (<= 4.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 011,14425,1424.554.552022-04-05 12:35:06
เขตฯ 0258114,9303.893.892022-04-05 12:37:19
เขตฯ 0365911,9825.505.502022-04-05 12:37:28
เขตฯ 041,18618,8536.296.292022-04-05 12:37:37
เขตฯ 051,40422,0516.376.372022-04-05 12:37:47
เขตฯ 061,10222,3224.944.942022-04-05 12:37:56
เขตฯ 0767018,8913.553.552022-04-05 12:38:04
เขตฯ 0867120,2513.313.312022-04-05 12:38:15
เขตฯ 0982023,7903.453.452022-04-05 12:38:23
เขตฯ 1060617,9963.373.372022-04-05 12:38:33
เขตฯ 111,19019,7266.036.032022-04-05 12:38:43
เขตฯ 121,36423,3335.855.852022-04-05 12:38:57
เขตฯ 13--2022-01-17 10:09:19
 11,397239,267  4.76      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนตำแหน่งว่างเป้าหมายทั้งหมด (ข้าราชการ + พนักงานราชการ) ณ วันที่รายงานผล (ตำแหน่ง)

B = จำนวนตำแหน่งทั้งหมด (ข้าราชการ + พนักงานราชการ) ณ วันที่ 1 ต.ค. 64 (ตำแหน่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย <= ตำแหน่งว่างคงเหลือไม่เกินร้อยละ 4 (≥ 9 เขตสุขภาพผ่านเกณฑ์)
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-04-05 12:38:57
Update: สงขลา

by จิตวิมล สัตยารังสรรค์

2022-04-05 12:38:43
Update: สุราษฎร์ธานี

by จิตวิมล สัตยารังสรรค์

2022-04-05 12:38:33
Update: อุบลราชธานี

by จิตวิมล สัตยารังสรรค์

2022-04-05 12:38:23
Update: นครราชสีมา

by จิตวิมล สัตยารังสรรค์

2022-04-05 12:38:15
Update: อุดรธานี

by จิตวิมล สัตยารังสรรค์

log