ตัวชี้วัดที่ 056: มูลค่าการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

Map

ร้อยละ

8.31

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 5.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 8.31

จำนวนที่ผ่าน

1 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (>= 5.00)FilesLast update
ภาพรวมประเทศ52,104,300,00048,108,500,0008.318.312022-10-12 13:56:02
 52,104,300,00048,108,500,0008.31   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = มูลค่าการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพร ปี 2565 (บาท)

B = มูลค่าการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพร ปี 2564 (บาท)

สูตรคำนวณ ((A-B)/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 5
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-12 13:56:02
Update: นนทบุรี

by ADMIN

log