ตัวชี้วัดที่ 055.2: มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรจังหวัดในเขตสุขภาพ

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 2.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 2.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01041,590,3192022-07-25 14:15:00
เขตฯ 02036,031,5852022-07-25 14:34:38
เขตฯ 03041,863,4702022-07-25 14:34:19
เขตฯ 04042,659,0922022-07-25 15:07:45
เขตฯ 05056,428,9662022-07-25 14:41:04
เขตฯ 06060,938,9962022-07-25 15:07:39
เขตฯ 07070,226,1292022-07-25 14:12:06
เขตฯ 08057,295,6672022-07-25 14:45:16
เขตฯ 09086,872,2372022-07-25 14:10:13
เขตฯ 10069,408,1172022-07-25 14:12:44
เขตฯ 11065,834,5072022-07-25 14:42:57
เขตฯ 12052,541,7792022-07-25 14:44:51
เขตฯ 13---
 0681,690,864        
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถานพยาบาลสาธารณสุขของรัฐ จังหวัดในเขตสุขภาพ ปี 2565 (บาท)

B = มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถานพยาบาลสาธารณสุขของรัฐ จังหวัดในเขตสุขภาพ ปี 2564 (บาท)

สูตรคำนวณ (A-B)/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 2
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-07-25 15:07:45
Update: นนทบุรี

by ผุสชา จันทร์ประเสริฐ

2022-07-25 15:07:39
Update: สมุทรปราการ

by ผุสชา จันทร์ประเสริฐ

2022-07-25 14:45:16
Update: บึงกาฬ

by ผุสชา จันทร์ประเสริฐ

2022-07-25 14:44:51
Update: นราธิวาส

by ผุสชา จันทร์ประเสริฐ

2022-07-25 14:44:35
Update: ยะลา

by ผุสชา จันทร์ประเสริฐ

log