ตัวชี้วัดที่ 039.3: ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์

Map

ร้อยละ

57.51

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 60.00 >= 60.00 >= 60.00 >= 60.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 57.51

จำนวนที่ผ่าน

7 58.33%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

5 41.67%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 60.00)Q2 (>= 60.00)Q3 (>= 60.00)Q4 (>= 60.00)FilesLast update
เขตฯ 011,9202,66871.9685.7179.1073.0871.962022-10-19 11:56:13
เขตฯ 0211523349.3635.7158.8261.8649.362022-10-19 11:56:22
เขตฯ 038081,16969.1234.6250.3162.8569.122022-10-19 11:56:32
เขตฯ 043,0295,40656.0358.4464.5065.9656.032022-10-19 11:56:47
เขตฯ 0518981823.1115.9415.8617.4723.112022-10-19 11:56:58
เขตฯ 061,0041,48867.4774.5672.2875.6567.472022-10-19 11:57:08
เขตฯ 07474897.9297.3097.3097.922022-10-19 11:57:18
เขตฯ 081,0211,71259.6466.3063.6066.3859.642022-10-19 11:57:32
เขตฯ 091,0231,66961.2976.7467.4065.4761.292022-10-19 11:57:43
เขตฯ 109411,27074.0950.0077.7888.6974.092022-10-19 11:57:54
เขตฯ 113251,71618.9415.8812.2020.5118.942022-10-19 11:58:04
เขตฯ 1246573463.3570.8374.5369.2763.352022-10-19 11:58:15
เขตฯ 13002022-04-19 14:51:25
 10,88718,93157.51      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยที่แพทย์วางแผนการรักษาด้วยรังสีรักษาและได้รับการรักษาด้วย รังสีรักษา ≤ 6 สัปดาห์ นับตามเกณฑ์ที่กำหนด (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษาเพื่อรักษามะเร็งทั้งหมดในปีที่รายงาน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-19 11:58:15
Update: สงขลา

by ADMIN

2022-10-19 11:58:04
Update: สุราษฎร์ธานี

by ADMIN

2022-10-19 11:57:54
Update: อุบลราชธานี

by ADMIN

2022-10-19 11:57:43
Update: นครราชสีมา

by ADMIN

2022-10-19 11:57:32
Update: อุดรธานี

by ADMIN

log